Pyöriäinen Suomessa: Ehdotus toimenpiteistä pyöriäisen suojelemiseksi Suomessa. Pyöriäistyöryhmän mietintö

Show simple item record

dc.contributor.author Pyöriäistyöryhmä fi
dc.date.accessioned 2013-04-12T10:49:30Z
dc.date.available 2013-04-12T10:49:30Z
dc.date.issued 2006 fi
dc.identifier.isbn 952-11-2375-3 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38767
dc.description.abstract Työryhmän tavoitteena on ollut laatia toimintasuunnitelma siitä, miten Suomen tulisi hoitaa pyöriäiseen liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia suojeluvelvoitteita. Raportissa esitetään erilaisia toimia, joilla voidaan edistää pyöriäisen suojelua Suomessa. Lisäksi kerrotaan yleisesti pyöriäi-sestä ja sen elintavoista sekä selvitetään sen esiintymistä Suomessa 1800-luvun puolivälistä lähtien. Näistä tiedoista on koottu pyöriäisrekisteri Suomen ympäristökeskukseen. Pyöriäistä on tavattu Suomen vesillä jo 7000 vuoden ajan. Tietoja pyöriäisen esiintymisestä 1800-luvulta lähtien on saatu keräämällä havaintotietoja luonnontieteellisten museoiden arkistoista, kirjallisuudesta, lehtileikkeistä ja näytekokoelmista. Pyöriäinen on ollut ennen 1940-lukua melko tavanomainen näky Suomen merialueilla. Itämeren ankarat jäätalvet 1940-luvulla romahduttivat Itämeren pyöriäiskannan, minkä jälkeen pyöriäishavainnot Suomen aluevesillä vähenivät huomattavasti. Itämeren pyöriäiskannan elpymistä ovat vaikeuttaneet ympäristömyrkyt, elinympäristöjen laadun huonontuminen sekä eläinten jääminen kalanpyydyksiin. Muita kannan elpymistä uhkaavia tekijöitä voivat olla vedenalaisen melun ja meriliikenteen lisääntyminen. Pyöriäisen tehokkaimmat suojelukeinot, kalastusta koskevat rajoitukset ja tarkkailuohjelma, perustuvat EU:n lainsäädäntöön. Lisäksi on tärkeää seurata pyöriäisten esiintymistä Suomen aluevesillä ja osallistua pyöriäistä koskeviin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin. Tietoa mahdollisuudesta tavata pyöriäinen Suomen merialueilla levitetään. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.isformatof 952-11-2374-5 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 40/2006 fi
dc.subject hammasvalaat fi
dc.subject pyöriäinen fi
dc.subject levinneisyys fi
dc.subject uhanalaiset lajit fi
dc.subject uhanalaiset eläimet fi
dc.subject kalastus fi
dc.subject kansainväiset sopimukset fi
dc.subject mietinnöt fi
dc.subject eläimistön suojelu fi
dc.subject merinisäkkäät fi
dc.subject Itämeri fi
dc.title Pyöriäinen Suomessa: Ehdotus toimenpiteistä pyöriäisen suojelemiseksi Suomessa. Pyöriäistyöryhmän mietintö fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_40_2006.pdf 1.865Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record