Yhteistoimintaverkostot - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman kokeiluhanke

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38768

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_45_2006_Yhteistoimintaverkostot.pdf 4.167Mb PDF View/Open
Title: Yhteistoimintaverkostot - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman kokeiluhanke
Author: Primmer, Eeva; Keinonen, Erna
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Belongs to series: Suomen ympäristö 45/2006
ISBN: 952-11-2412-1
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38768
Abstract: Yhteistoimintaverkostot ovat yksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) pilottihakkeista, joita on kokeiltu eri puolilla Suomea. Neljä verkostohanketta ovat Hämeen METSO, Keski-Karjalan lehtoverkosto, Lohjan seudun MetsäVasu ja Merestä metsäksi -hankkeet. Niissä erilaiset organisaatiokokoonpanot ovat toteuttaneet hanketta hyödyntäen laajaa suojelun keinovalikoimaa. Suomen ympäristökeskuksessa on arvioitu yhteistoimintaverkostohankkeita niiden toteutuksen aikana vuosina 2004-2006. Tämä raportti esittelee arvioinnin ja sen pohjalta tehdyt havainnot verkostohankkeiden toteutuksesta sekä niiden vahvuuksista ja haasteista. Yhteistoimintaverkostohankkeita toteuttaneiden organisaatioiden yhteydenpito on tiivistynyt ja keskinäinen hyväksyntä lisääntynyt. Eri tahojen vahvuuksia on voitu onnistuneesti hyödyntää verkostotoiminnassa. Osaamista on kehitetty sekä koulutuksen avulla että työn ohessa. Ympäristö-organisaatiot ovat välittäneet biodiversiteettiosaamista metsäalan ammattialisille. Toisaalta metsä-alan organisaatioiden yhteydet metsänomistajiin ja niiden lähestymistapa metsiin monikäytön näkökulmasta ovat luoneet pohjaa maanomistajien luottamukselle suojelutyössä. Yhteys hankkeiden tekemien suojelusopimusten ja tiedonvälityksen välillä on selkeä. Rajallisen hankeaikataulun puitteissa suojelutuloksia saadaan nimenomaan investoimalla koulutukseen, tiedotukseen ja neuvontaan. Tiedotus on tärkeää laajan metsänomistajajoukon tavoittamisessa, ja koulutus tukee sitä mahdollistamalla biodiversiteettiasioiden sisällyttämisen normaaliin neuvontatoimintaan. Suojelun volyymin nostaminen selkeästi korkeammalle tasolle vaatii lisää resursseja, ja mahdollisesti verkostohankkeiden käytettävissä olevaa valikoimaa täydentäviä suojelukeinoja.
Subject: metsät
suojelu
luonnonsuojelu
biodiversiteetti
luonnon monimuotoisuus
yhteistoiminta
verkostot
verkostoituminen
vuorovaikutus


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record