Maatilan luontoarvojen mittaaminen – luonnonhoitopellot, erityistukialueet ja tilataso

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38770

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_26_2012.pdf 12.55Mb PDF View/Open
Title: Maatilan luontoarvojen mittaaminen – luonnonhoitopellot, erityistukialueet ja tilataso
Other contributor: Heliölä, Janne
Herzon, Irina
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 26/2012
ISBN: 978-952-11-4048-8
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38770
Abstract: Tässä raportissa esitetään tulokset kahdesta tutkimushankkeesta, jotka liittyivät eri tavoin maatalousalueiden luontoarvojen mittaamiseen. Luonnonhoitopellot tulivat uutena vapaaehtoisena toimenpiteenä maatalouden ympäristötukeen vuonna 2009. Tulosten perusteella ne lisäävät selvästi luonnon monimuotoisuutta maatalousympäristössä. Kasvillisuudeltaan lajirikkaimpia olivat niittypellot sekä vanhat niittymäiset nurmet. Luonnonhoitopellot eivät silti korvaa esimerkiksi perinnebiotooppeja, sillä niillä esiintyy vain niukasti harvinaisia kasvilajeja. Luonnonhoitopeltojen sijoittelu vesistöihin nähden ei ole vesiensuojelun kannalta optimaalista. Maanviljelijät pitävät toimenpidettä hyvin onnistuneena. Toisessa osatutkimuksessa arvioitiin ympäristötuen erityistukea saavien perinnebiotooppien, metsänreunojen ja metsäsaarekkeiden hoidossa ja laadussa tapahtuneita muutoksia vuoteen 2004 verrattuna. Useimmilla perinnebiotooppikohteilla esiintyi merkittäviä luontoarvoja ja tehtyjä hoitotoimia pidettiin selvästi hyödyllisinä. Sitä vastoin metsänreunojen ja saarekkeiden osalta sekä kohteiden valinnassa että hoidossa havaittiin yleisesti puutteita. Kolmannessa osatutkimuksessa arvioitiin ns. HNV-maatalousmaan määrän seurantaan kehitetyn indikaattorin realistisuutta. Tulokset osoittivat, että indikaattorin avulla pystytään rajaamaan erilleen luontoarvoiltaan merkittävimpien maatilojen osajoukko. Indikaattori ei kuitenkaan kuvasta kovin luotettavasti tavanomaisempien maatilojen luontoarvojen vaihtelua.
Subject: maatalous
maatilat
pellot
luonnonhoito
maatalousympäristö
maatalousmaisema
perinnebiotooppi
luonnon monimuotoisuus
luontoarvot
ympäristötuki


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record