Perinnemaisemien yhteys varhaiseen asutus- ja maankäyttöhistoriaan

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38774

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_1_2006.pdf 4.743Mb PDF View/Open
Title: Perinnemaisemien yhteys varhaiseen asutus- ja maankäyttöhistoriaan
Author: Seppälä, Sirkka-Liisa
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 1/2006
ISBN: 952-11-2161-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38774
Abstract: Perinteisen niitto- ja laiduntalouden muovaamat perinnemaisemat ovat tärkeä osa kulttuuriympäristöä, mutta niiden yhteyttä varhaiseen asutushistoriaan ei juuri tunneta. Julkaisussa esitellään miten perinnemaisemien synty- ja varhaisvaiheita voidaan tutkia paikkatietomenetelmiä hyödyntävän arkeologisen ja historiallisen kartta-analyysin avulla. Uudeltamaalta valittujen esimerkkien perusteella voidaan osoittaa, että perinnemaisemia hoitamalla säilytetään myös maamme vanhinta maataloushistoriaa. Perinnemaisemien sisältämä ainutkertainen agraarihistoria on osa maatalousympäristöjen luonnon monimuotoisuutta, mikä tulisi ottaa entistä enemmän huomioon myös niiden tutkimusta ja hoitoa koskevassa keskustelussa.
Subject: perinnemaisema
kulttuurimaisema
maatalous
asutus
asutustoiminta
asutushistoria
maisemansuojelu
maisemantutkimus
esihistoria
arkeologia
muinaisjäännökset
inventointi
maankäyttö
historia
paikkatietojärjestelmät
Uusimaa


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record