Tumlaren i Finland: Förslag till åtgärder för skydd av tumlaren i Finland. Betänkande av tumlararbetsgrupp

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38776

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MF_40sv_2006.pdf 1.607Mb PDF View/Open
Title: Tumlaren i Finland: Förslag till åtgärder för skydd av tumlaren i Finland. Betänkande av tumlararbetsgrupp
Author: Tumlararbetsgruppen
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2006
Language: sv
Belongs to series: Miljön i Finland 40sv/2006
ISBN: 952-11-2377-X
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38776
Abstract: Arbetsgruppen har haft som uppgift att utarbeta en handlingsplan för hur Finland skall fullgöra sina internationella och nationella skyldigheter i fråga om skyddet av tumlaren. I rapporten presenteras olika åtgärder som kan främja tumlarskyddet i Finland. Dessutom innehåller betänkandet allmänna uppgifter om tumlaren och dess levnadssätt och klarlägger dess förekomst i Finland sedan medlet av 1800-talet. Dessa uppgifter utgör underlag för det tumlarregister som upprätthålls av Finlands miljöcentral. Det har funnits tumlare i vattnen kring Finland i minst 7000 år. Uppgifterna om tumlarförekomster sedan 1800-talet har sammanställts på basis av uppgifter i de naturhistoriska museernas arkiv och samlingar, i litteraturen och dagspressen. Materialet ger belägg för att tumlare före 1940-talet har varit relativt vanliga i finländska vatten. 1940-talets stränga vintrar med kraftig isbildning på Östersjön ledde till en drastisk nedgång i Östersjöns tumlarstam, varefter tumlarobservationerna i Finlands territorialvatten har blivit avsevärt sällsyntare. Tumlarstammens återhämtning har försvårats av miljögifter, livsmiljöns försämrade kvalitet samt oavsiktlig fångst i fiskeredskap. Andra faktorer som hotar återhämtningen omfattar det ökade undervattensbullret och den expanderande sjötrafiken. De effektivaste åtgärderna för tumlarskyddet, dvs. bergränsningar vid fiske och observatörsprogrammet, baserar sig på EU-lagstiftning. Dessutom är det viktigt att följa upp tumlarens förekomst i finska territorialvatten och att delta i internationella forskninsprojekt om tumlaren. Information sprids om möjligheten att påträffa tumlare i finska vatten.
Subject: hammasvalaat
pyöriäinen
levinneisyys
uhanalaiset lajit
uhanalaiset eläimet
kalastus
kansainväiset sopimukset
mietinnöt
eläimistön suojelu
merinisäkkäät
Itämeri


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record