Ampumaratojen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38779

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY23_2012_Ampumaradan_ymparistolupa_web.pdf 1.709Mb PDF View/Open
Title: Ampumaratojen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille
Author: AMPY-työryhmä
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 23/2012
ISBN: 978-952-11-4044-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38779
Abstract: Ympäristöluvasta ja sen tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Luettelo niistä toiminnoista, jotka tarvitsevat aina ympäristöluvan, on ympäristönsuojeluasetuksessa. Ulkona sijaitseva ampumarata on tällainen. Suomessa on arviolta 800 ulkona sijaitsevaa, toiminnassa olevaa ampumarataa.Tässä oppaassa esitetään, mitä tietoja ampumaradan luvan hakijan tulisi antaa ympäristöluvan hakemusvaiheessa, mitä upaviranomaisen tulisi lupaharkinnassaan ottaa huomioon ja millaisia määräyksiä hyvän ampumaradan ympäristöluvan tulisi sisältää. Opas on luonteeltaan suositus, ja sitä tulee soveltaa kunkin ampumaradan erityispiirteet huomioon ottaen.
Subject: ampumaradat
ympäristövaikutukset
ympäristöluvat
lainsäädäntö
ympäristöoikeus
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record