Ampumaratojen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/38779

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY23_2012_Ampumaradan_ymparistolupa_web.pdf 1.709MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Ampumaratojen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille
Tekijä: AMPY-työryhmä
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2012
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 23/2012
ISBN: 978-952-11-4044-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38779
Tiivistelmä: Ympäristöluvasta ja sen tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Luettelo niistä toiminnoista, jotka tarvitsevat aina ympäristöluvan, on ympäristönsuojeluasetuksessa. Ulkona sijaitseva ampumarata on tällainen. Suomessa on arviolta 800 ulkona sijaitsevaa, toiminnassa olevaa ampumarataa.Tässä oppaassa esitetään, mitä tietoja ampumaradan luvan hakijan tulisi antaa ympäristöluvan hakemusvaiheessa, mitä upaviranomaisen tulisi lupaharkinnassaan ottaa huomioon ja millaisia määräyksiä hyvän ampumaradan ympäristöluvan tulisi sisältää. Opas on luonteeltaan suositus, ja sitä tulee soveltaa kunkin ampumaradan erityispiirteet huomioon ottaen.
Avainsanat: ampumaradat
ympäristövaikutukset
ympäristöluvat
lainsäädäntö
ympäristöoikeus
oppaat


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot