Ampumaratojen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/38779

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SY23_2012_Ampumaradan_ymparistolupa_web.pdf 1.709Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Ampumaratojen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille
Författare: AMPY-työryhmä
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2012
Språk: fin
Tillhör serie: Suomen ympäristö 23/2012
ISBN: 978-952-11-4044-0978-952-11-4043-3
ISSN: 1796-1637
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/38779
Abstrakt: Ympäristöluvasta ja sen tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Luettelo niistä toiminnoista, jotka tarvitsevat aina ympäristöluvan, on ympäristönsuojeluasetuksessa. Ulkona sijaitseva ampumarata on tällainen. Suomessa on arviolta 800 ulkona sijaitsevaa, toiminnassa olevaa ampumarataa.Tässä oppaassa esitetään, mitä tietoja ampumaradan luvan hakijan tulisi antaa ympäristöluvan hakemusvaiheessa, mitä upaviranomaisen tulisi lupaharkinnassaan ottaa huomioon ja millaisia määräyksiä hyvän ampumaradan ympäristöluvan tulisi sisältää. Opas on luonteeltaan suositus, ja sitä tulee soveltaa kunkin ampumaradan erityispiirteet huomioon ottaen.
Subject: ampumaradat
ympäristövaikutukset
ympäristöluvat
lainsäädäntö
ympäristöoikeus
oppaat


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post