Ampumaratojen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille

Show simple item record

dc.contributor.author AMPY-työryhmä fi
dc.date.accessioned 2013-04-12T10:49:40Z
dc.date.available 2013-04-12T10:49:40Z
dc.date.issued 2012 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-4044-0 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38779
dc.description.abstract Ympäristöluvasta ja sen tarpeesta säädetään ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa. Ympäristölupa tarvitaan toimintaan, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta naapurustolle. Luettelo niistä toiminnoista, jotka tarvitsevat aina ympäristöluvan, on ympäristönsuojeluasetuksessa. Ulkona sijaitseva ampumarata on tällainen. Suomessa on arviolta 800 ulkona sijaitsevaa, toiminnassa olevaa ampumarataa.Tässä oppaassa esitetään, mitä tietoja ampumaradan luvan hakijan tulisi antaa ympäristöluvan hakemusvaiheessa, mitä upaviranomaisen tulisi lupaharkinnassaan ottaa huomioon ja millaisia määräyksiä hyvän ampumaradan ympäristöluvan tulisi sisältää. Opas on luonteeltaan suositus, ja sitä tulee soveltaa kunkin ampumaradan erityispiirteet huomioon ottaen. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-4043-3 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 23/2012 fi
dc.subject ampumaradat fi
dc.subject ympäristövaikutukset fi
dc.subject ympäristöluvat fi
dc.subject lainsäädäntö fi
dc.subject ympäristöoikeus fi
dc.subject oppaat fi
dc.title Ampumaratojen ympäristölupa – Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY23_2012_Ampumaradan_ymparistolupa_web.pdf 1.709Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record