Porin tulvat – hallittuja riskejä?

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38788

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_19_2006.pdf 6.178Mb PDF View/Open
Title: Porin tulvat – hallittuja riskejä?
Other contributor: Koskinen, Mirja
Publisher: Lounais-Suomen ympäristökeskus
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 19/2006
ISBN: 952-11-2287-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38788
Abstract: Kokemäenjoen suistossa sijaitseva Pori on tulvaherkkää aluetta. Porissa tulvasuojelun parantamiseksi vuosikymmenten aikana toteutettujen laajojen vesistöhankkeiden tila on huono. Pengerrysten mitoitus ei vastaa nykyistä maankäyttöä ja niiden kunto on heikentynyt. Tehdyt perkaukset ovat ajan mittaan liettyneet. Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa aloitettiin maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti Porin tulvariskien hallinnan kehittämishanke. Myös Porin kaupungilla on suuri tarve tulvasuojelun kehittämiselle. Yleissuunnitelma Porin tulvien riskienhallinnan parantamiseksi on laadittu Porin kaupungin, Suomen ympäristökeskuksen, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistyönä. Lisäksi Satakuntaliitto myönsi Porin kaupungille valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta. Yleissuunnitelmassa esitetyt esitykset tulvasuojelu- ja tulvantorjuntatoimenpiteiksi sekä jatkotoimenpide-ehdotukset perustuvat hankkeessa tehtyihin osaselvityksiin: - Porin tulvasuojelurakenteiden ja tehtyjen ruoppausten tila - Kokemäenjoen syvyyskartoitus - Arvio sedimentaatiosta - Tulvatietojen keräys - Hydrologinen toistuvuus Kokemäenjoella Porissa - Kokemäenjoen alaosan tulvalaskelmat ja tulvakartat - Kokemäenjoen jäätymisen kartoitus ja vedenkorkeuksien havainnointi - Selvitys eri toimenpiteiden vaikutuksesta Kokemäenjoen alaosan jäätulviin - Tulvavahinkojen arviointi. Hankkeessa on myös hyödynnetty EXTREFLOOD -projektin tuloksia. Osaselvitykset löytyvät kokonaisuudessaan julkaisun liitteenä olevalta CD -levykkeeltä.
Description: Painettu julkaisu sisältää liiitteenä CD-levykkeen: "Porin tulvat : Porin tulvat -hanke 2003-2005. Loppuraportti CD".
Subject: tulvat
tulvasuojelu
tulvavahingot
pengerrykset
vesistöjen säännöstely
hydrologia
ympäristövahingot
Kokemäenjoki
Pori


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record