Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38796

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_21_2006.pdf 2.073Mb PDF View/Open
Title: Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä
Author: Välikangas, Katariina
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 21/2006
ISBN: 952-11-2290-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38796
Abstract: Kotona asuminen pitkään on ikääntyneiden toive. Se on myös yhteiskunnan kannalta hyvä ratkaisu. Tarvitaan kuitenkin monenlaisia palveluja ja tukitoimia, jotta ikääntyneiden kotona asuminen on laadukasta myös toimintakyvyn alentuessa. Kuntien mahdollisuudet tarjota ikääntyvälle väestölle tukea ja palveluja asumisessa vaihtelevat suuresti. Silti, riippumatta kunnan koosta tai sijainnista, on olemassa paljon innovatiivisia ja hyvin toimivia käytäntöjä, joilla ikäihmisten asumista tuetaan. Miten kunnat voivat tukea ikääntyneitä? Millaisia ratkaisuja ja toimintatapoja on jo olemassa? Selvityksessä käydään läpi tilannetta ikäihmisten kotona asumisessa ja lähipalveluissa kuntien toiminnan ja keskeisten kehittämistarpeiden kannalta. Ensimmäisessä osassa arvioidaan kuntien toimintaa ikääntyneiden asumisen, asuinympäristön ja lähipalvelujen sekä suunnittelun ja strategioiden näkökulmasta. Toisessa osassa esitellään 46 tähän aihepiiriin liittyvää hyvää käytäntöä eri puolelta maata. Hyvien käytäntöjen esittelyn tarkoituksena on antaa näkökulmia kuntien toiminnan kehittämiseen.
Subject: asuminen
vanhukset
ikääntyneet
kunnat
palvelut
lähipalvelut
asuinympäristö


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record