Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/38796

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SY_21_2006.pdf 2.073Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä
Författare: Välikangas, Katariina
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2006
Språk: fi
Tillhör serie: Suomen ympäristö 21/2006
ISBN: 952-11-2290-0
ISSN: 1796-1637
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/38796
Abstrakt: Kotona asuminen pitkään on ikääntyneiden toive. Se on myös yhteiskunnan kannalta hyvä ratkaisu. Tarvitaan kuitenkin monenlaisia palveluja ja tukitoimia, jotta ikääntyneiden kotona asuminen on laadukasta myös toimintakyvyn alentuessa. Kuntien mahdollisuudet tarjota ikääntyvälle väestölle tukea ja palveluja asumisessa vaihtelevat suuresti. Silti, riippumatta kunnan koosta tai sijainnista, on olemassa paljon innovatiivisia ja hyvin toimivia käytäntöjä, joilla ikäihmisten asumista tuetaan. Miten kunnat voivat tukea ikääntyneitä? Millaisia ratkaisuja ja toimintatapoja on jo olemassa? Selvityksessä käydään läpi tilannetta ikäihmisten kotona asumisessa ja lähipalveluissa kuntien toiminnan ja keskeisten kehittämistarpeiden kannalta. Ensimmäisessä osassa arvioidaan kuntien toimintaa ikääntyneiden asumisen, asuinympäristön ja lähipalvelujen sekä suunnittelun ja strategioiden näkökulmasta. Toisessa osassa esitellään 46 tähän aihepiiriin liittyvää hyvää käytäntöä eri puolelta maata. Hyvien käytäntöjen esittelyn tarkoituksena on antaa näkökulmia kuntien toiminnan kehittämiseen.
Subject: asuminen
vanhukset
ikääntyneet
kunnat
palvelut
lähipalvelut
asuinympäristö


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post