Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta. Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuva

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38804

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY31_2006_Kilpa ... ntia_ja_ekotehokkuutta.pdf 1.572Mb PDF View/Open
Title: Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta. Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuva
Author: Ympäristöministeriö
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2006
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 31/2006
ISBN: 952-11-2327-3
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38804
Abstract: Suomen menestyminen kilpailukykyisenä, hyvinvoivana ja ekotehokkaana maana perustuu niihin mahdollisuuksiin ja puitteisiin, joita aluerakenne ja alueidenkäyttö tarjoavat. Globalisaatio ja osaamisperusteinen talouskehitys sekä väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos tulevat asettamaan mittavia haasteita ja vaikuttamaan toimintojen sijoittumiseen. Kehityskuva on ympäristöministeriön puheenvuoro aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittämisestä kestävään suuntaan pitkällä aikavälillä. Tavoiteltavan kehityksen peruspilareita ovat Suomen aluerakenteen kansainvälinen ulottuvuus ja Itämeren alueen mahdollisuudet, monikeskuksisen ja verkottuva aluerakenne, saavutettavuuden parantaminen ympäristöä säästäen sekä monipuolinen ympäristö Suomen erityisenä vahvuutena.
Subject: aluekehitys
aluerakenne
alueidenkäyttö
aluesuunnittelu
ekotehokkuus
kilpailukyky
menestystekijät


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record