Suomen rannikkostrategia: Arviointiosa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/38809

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
SY_10_2006.pdf 630.6KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Suomen rannikkostrategia: Arviointiosa
Tekijä: Hanhijärvi, Johanna; Yliskylä-Peuralahti, Johanna
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Päiväys: 2006
Kieli: fi
Kuuluu julkaisusarjaan: Suomen ympäristö 10/2006
ISBN: 952-11-2237-4
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/38809
Tiivistelmä: Suomen rannikkostrategian arviointiosa on laadittu EU:n rannikkoalueita koskevan suosituksen mukaisesti strategian taustaselvityksenä. Arviointiosa käsittelee Suomen rannikkoalueiden tilaa, keskeisiä toimijoita ja ohjauskeinoja suosituksessa esiteltyjen periaatteiden ja strategisen lähestymistavan valossa. Rannikkoalueen kestävän käytön haasteita ovat muun muassa rannikkoalueen käytön lisääntyminen, ympäristön tilan heikkeneminen, elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksien kapeneminen, lisääntyvästä liikenteestä johtuvat onnettomuusriskit sekä varautuminen ilmastomuutoksen vaikutuksiin. Erisuuntaiset hallinnolliset tavoitteet ja toimijoiden intressit, käytäntöjen moninaisuus sekä tiedon puute vaikeuttavat rannikkoalueiden käyttöä ja hoitoa kestävällä tavalla. Vaikka hyviä yksittäisiä ohjauskeinoja on olemassa, mahdollisuuksia rannikkoalueen tarkastelemiseen yhtenäisenä kokonaisuutena tulee kehittää. Tarvitaan integroivaa ja laaja-alaista näkökulmaa rannikko-alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi ja monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Avainsanat: rannikot
rannikkoalueet
strategia
luonnonympäristö
kulttuuriperintö
käyttö
hoito
elinkeinot
luonnon virkistyskäyttö
meriensuojelu


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot