Suomen rannikkostrategia: Arviointiosa

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/38809

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SY_10_2006.pdf 630.6Kb PDF Granska/Öppna
Titel: Suomen rannikkostrategia: Arviointiosa
Författare: Hanhijärvi, Johanna; Yliskylä-Peuralahti, Johanna
Utgivare: Ympäristöministeriö
Datum: 2006
Språk: fi
Tillhör serie: Suomen ympäristö 10/2006
ISBN: 952-11-2237-4
ISSN: 1796-1637
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/38809
Abstrakt: Suomen rannikkostrategian arviointiosa on laadittu EU:n rannikkoalueita koskevan suosituksen mukaisesti strategian taustaselvityksenä. Arviointiosa käsittelee Suomen rannikkoalueiden tilaa, keskeisiä toimijoita ja ohjauskeinoja suosituksessa esiteltyjen periaatteiden ja strategisen lähestymistavan valossa. Rannikkoalueen kestävän käytön haasteita ovat muun muassa rannikkoalueen käytön lisääntyminen, ympäristön tilan heikkeneminen, elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksien kapeneminen, lisääntyvästä liikenteestä johtuvat onnettomuusriskit sekä varautuminen ilmastomuutoksen vaikutuksiin. Erisuuntaiset hallinnolliset tavoitteet ja toimijoiden intressit, käytäntöjen moninaisuus sekä tiedon puute vaikeuttavat rannikkoalueiden käyttöä ja hoitoa kestävällä tavalla. Vaikka hyviä yksittäisiä ohjauskeinoja on olemassa, mahdollisuuksia rannikkoalueen tarkastelemiseen yhtenäisenä kokonaisuutena tulee kehittää. Tarvitaan integroivaa ja laaja-alaista näkökulmaa rannikko-alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi ja monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Subject: rannikot
rannikkoalueet
strategia
luonnonympäristö
kulttuuriperintö
käyttö
hoito
elinkeinot
luonnon virkistyskäyttö
meriensuojelu


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post