Suomen rannikkostrategia: Arviointiosa

Show simple item record

dc.contributor.author Hanhijärvi, Johanna fi
dc.contributor.author Yliskylä-Peuralahti, Johanna fi
dc.date.accessioned 2013-04-12T10:50:03Z
dc.date.available 2013-04-12T10:50:03Z
dc.date.issued 2006 fi
dc.identifier.isbn 952-11-2237-4 fi
dc.identifier.issn 1796-1637 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38809
dc.description.abstract Suomen rannikkostrategian arviointiosa on laadittu EU:n rannikkoalueita koskevan suosituksen mukaisesti strategian taustaselvityksenä. Arviointiosa käsittelee Suomen rannikkoalueiden tilaa, keskeisiä toimijoita ja ohjauskeinoja suosituksessa esiteltyjen periaatteiden ja strategisen lähestymistavan valossa. Rannikkoalueen kestävän käytön haasteita ovat muun muassa rannikkoalueen käytön lisääntyminen, ympäristön tilan heikkeneminen, elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksien kapeneminen, lisääntyvästä liikenteestä johtuvat onnettomuusriskit sekä varautuminen ilmastomuutoksen vaikutuksiin. Erisuuntaiset hallinnolliset tavoitteet ja toimijoiden intressit, käytäntöjen moninaisuus sekä tiedon puute vaikeuttavat rannikkoalueiden käyttöä ja hoitoa kestävällä tavalla. Vaikka hyviä yksittäisiä ohjauskeinoja on olemassa, mahdollisuuksia rannikkoalueen tarkastelemiseen yhtenäisenä kokonaisuutena tulee kehittää. Tarvitaan integroivaa ja laaja-alaista näkökulmaa rannikko-alueen elinvoimaisuuden kehittämiseksi ja monimuotoisuuden säilyttämiseksi. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.isformatof 952-11-2236-6 fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristö 10/2006 fi
dc.subject rannikot fi
dc.subject rannikkoalueet fi
dc.subject strategia fi
dc.subject luonnonympäristö fi
dc.subject kulttuuriperintö fi
dc.subject käyttö fi
dc.subject hoito fi
dc.subject elinkeinot fi
dc.subject luonnon virkistyskäyttö fi
dc.subject meriensuojelu fi
dc.title Suomen rannikkostrategia: Arviointiosa fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_10_2006.pdf 630.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record