Vesihuollon tukeminen

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38814

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO_2009_Vesihuollon_tukeminen.pdf 2.968Mb PDF View/Open
Title: Vesihuollon tukeminen
Author: Purhonen, Osmo; Lammila, Jyrki
Publisher: Maa- ja metsätalousministeriö & Ympäristöministeriö
Date: 2009
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas
ISBN: 978-952-11-3321-3
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/38814
Abstract:     Vesihuollon tukemisen oppaassa on käsitelty vesihuoltoavustuksia ja valtion vesihuoltotöitä sekä niiden lisäksi myös muitakin valtion edistämistoimia vesihuollon kehittämiseksi. Erityisesti on paneuduttu tukemisen tavoitteisiin ja perusteisiin, hankkeiden tukikelpoisuuden rajauksiin sekä tuen myöntämisen kriteereihin ja tukikohteiden priorisointiin. Opas noudattaa rakenteeltaan pääpiirteittäin lakia vesihuollon tukemisesta (686/2004, vesihuollon tukilaki, VHTL).Oppaassa kiinnitetään huomiota vesihuollon kehittämisen ja maankäytön suunnittelun väliseen yhteyteen. Valtion tuella toteutettavien vesihuoltoratkaisujen tulee tukea suunnitelmallista maankäyttöä kestävällä tavalla eivätkä ne saa edistää yhdyskuntarakenteen hajautumista.Tukitoiminnan tarkoitus on vesihuollon palvelujen parantaminen erityisesti siellä, missä paikalliset voimavarat eivät riitä tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena ovat toiminnallisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävät vesihuollon ratkaisut. Vaikka vesihuollon tukeminen kohdistuu merkittävältä osin haja-asutuksen vesihuolto-ongelmien ratkaisemiseen, opas kannustaa vesihuoltolaitosten koon kasvattamiseen ja suurempiin laitosyksiköihin.Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää vesihuollon tukemisen perusteita, lisätä läpinäkyvyyttä, sekä varmistaa tuen hyvä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Oppaan tarkoituksena on myös edistää tuen hakijoiden yhdenvertaista kohtelua.
Subject: vesihuolto
avustukset
valtiontuki
tukimuodot
vesihuoltolaki
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record