Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38815

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO2012_Materiaalitehokkuus_FINAL.web.pdf 901.9Kb PDF View/Open
Title: Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä
Author: Lilja, Raimo; Saramäki, Kaarina
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas
ISBN: 978-952-11-4095-2
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/38815
Abstract: Jätelainsäädännön uudistamisen yhteydessä vahvistettiin jätehierarkian eli jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamisen sitovuutta. Tavoitteena on tehostaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä, jätteen kierrätyksen ja muun hyödyntämisen lisäämistä sekä vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Lainsäädännön muutoksen yhteydessä lisättiin ympäristönsuojelulakiin edellytys ottaa materiaalien käytön tehokkuus huomioon ympäristöluvan lupamääräyksiä annettaessa. Tämä opas selventää miten lainsäädäntöön asetettu uusi velvoite tulisi käytännössä ottaa huomioon ympäristölupaprosessin eri vaiheissa. Oppaan tarkoituksena on auttaa lupa- ja valvontaviranomaisia tunnistamaan ne tapaukset, joissa materiaalitehokkuus on merkittävä ympäristönäkökohta ja joissa on syytä edellyttää lisätoimenpiteitä. Oppaan esimerkit edesauttavat myös lupavelvollisia toiminnanharjoittajia kiinnittämään huomiota materiaalitehokkuuden edistämiseen omassa toiminnassaan.Oppaassa selvitetään niitä materiaalitehokkuuden edistämiseen liittyviä näkökohtia, joita tulisi huomioida lupaprosessin eri vaiheissa. Oppaassa esitetään myös materiaalitehokkuuden eri osa-alueita ja tarkennetaan rajanvetoa siitä mitkä tekijät kuuluvat lupasääntelyn piiriin.Oppaan lopussa on lisäksi esitetty useita käytännön esimerkkejä materiaalitehokkuuden eri osa-alueiden käytännön soveltamisesta tietyissä yksittäistapauksissa.
Subject: jätteet
teollisuusjätteet
vähentäminen
kierrätys
jätehuolto
ekotehokkuus
ympäristöluvat
lupamenettely


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record