Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä

Show simple item record

dc.contributor.author Lilja, Raimo fi
dc.contributor.author Saramäki, Kaarina fi
dc.date.accessioned 2013-04-12T11:02:11Z
dc.date.available 2013-04-12T11:02:11Z
dc.date.issued 2012 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-4095-2 fi
dc.identifier.issn 1796-167X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38815
dc.description.abstract Jätelainsäädännön uudistamisen yhteydessä vahvistettiin jätehierarkian eli jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamisen sitovuutta. Tavoitteena on tehostaa jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämistä, jätteen kierrätyksen ja muun hyödyntämisen lisäämistä sekä vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Lainsäädännön muutoksen yhteydessä lisättiin ympäristönsuojelulakiin edellytys ottaa materiaalien käytön tehokkuus huomioon ympäristöluvan lupamääräyksiä annettaessa. Tämä opas selventää miten lainsäädäntöön asetettu uusi velvoite tulisi käytännössä ottaa huomioon ympäristölupaprosessin eri vaiheissa. Oppaan tarkoituksena on auttaa lupa- ja valvontaviranomaisia tunnistamaan ne tapaukset, joissa materiaalitehokkuus on merkittävä ympäristönäkökohta ja joissa on syytä edellyttää lisätoimenpiteitä. Oppaan esimerkit edesauttavat myös lupavelvollisia toiminnanharjoittajia kiinnittämään huomiota materiaalitehokkuuden edistämiseen omassa toiminnassaan.Oppaassa selvitetään niitä materiaalitehokkuuden edistämiseen liittyviä näkökohtia, joita tulisi huomioida lupaprosessin eri vaiheissa. Oppaassa esitetään myös materiaalitehokkuuden eri osa-alueita ja tarkennetaan rajanvetoa siitä mitkä tekijät kuuluvat lupasääntelyn piiriin.Oppaan lopussa on lisäksi esitetty useita käytännön esimerkkejä materiaalitehokkuuden eri osa-alueiden käytännön soveltamisesta tietyissä yksittäistapauksissa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöopas fi
dc.subject jätteet fi
dc.subject teollisuusjätteet fi
dc.subject vähentäminen fi
dc.subject kierrätys fi
dc.subject jätehuolto fi
dc.subject ekotehokkuus fi
dc.subject ympäristöluvat fi
dc.subject lupamenettely fi
dc.title Materiaalien käytön tehokkuus ympäristölupamenettelyssä fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO2012_Materiaalitehokkuus_FINAL.web.pdf 901.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record