Underhåll och kontroll av små grundvattenverk

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38818

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Miljohandsledning_PIPOT_ruotsi.pdf 1.581Mb PDF View/Open
Title: Underhåll och kontroll av små grundvattenverk
Author: Isomäki, Eija; Valve, Matti; Kivimäki, Anna-Liisa; Lahti, Kirsti
Publisher: Finlands miljöcentral
Date: 2007
Language: sv
Belongs to series: Miljöhandledning
ISBN: 978-952-11-2678-9
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/38818
Abstract: Denna guide är avsedd för operatörer av små grundvattenverk. Den innehåller uppgifter om grundvattenbildning, risker för grundvatten och riskhantering, råd och riktlinjer för dricksvattentillverkning, vattenverksteknik, samt underhåll och egenkontroll av vattenverk. Vattenledningsnät behandlas även kortfattat i guiden. Syftet med guiden är att ge verktyg för det dagliga underhållet av grundvattenverket och samtidigt fungera som informationskälla till den test som vattenverkspersonalen skall avlägga. Guiden innehåller i detta avseende relevant information även för personalen på större vattenverk.
Subject: vesilaitokset
vesijohtoverkot
vedenjakelu
talousvesi
pohjavesi
vedenlaatu
vedenkäsittely
huolto
ylläpito
valvonta


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record