Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Visa fullständig post

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38819

Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
YO_2010_Rehevoi ... ven_kunnostus_ja_hoito.pdf 6.464Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito
Author: Sarvilinna, Auri; Sammalkorpi, Ilkka
Tillhör serie: Ympäristöopas
ISSN: 1796-167X
ISBN: 978-952-11-3723-5
Abstrakt: Suomalainen järviluonto on monimuotoisuudessaan ainutlaatuista. Järvet ovat keskeinen osa suomalaista maisemaa ja identiteettiä. Vaikka järviin kohdistuva jätevesikuormitus on viime vuosikymmeninä tuntuvasti vähentynyt, on maassamme edelleen noin 1500 kunnostuksen tarpeessa olevaa järveä. Rehevöityminen heikentää järven vedenlaatua ja ekologista tilaa, sekä haittaa järven virkistyskäyttöä.Monien rehevien järvien kunnostustarve on tunnistettu vuonna 2009 hyväksytyissä alueellisissa vesienhoidon toimenpideohjelmissa. Suuri osa kunnostuksen tarpeessa olevista kohteista on kuitenkin pieniä ja niiden merkitys on luonteeltaan paikallinen. Järvien kunnostus edellyttääkin ensisijaisesti alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen aktiivista osallistumista ja yhteistyötä.Rehevöityneen järven tilaa voidaan parantaa kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden avulla. Kunnostuksessa käytettävät menetelmät valitaan järven ongelmien ja kunnostukselle asetettujen tavoitteiden perusteella. Jos valuma-alueelta tuleva kuormitus on liian suurta, sen vähentäminen on kunnostuksen kannalta keskeistä. Eniten käytettyjä järvessä tehtäviä toimenpiteitä ovat ravintoketjukunnostus (hoitokalastus) ja hapetus sekä vesikasvien poisto, rantojen ruoppaus ja vedenpinnan nosto. Kunnostus on usein vesilain ja ympäristönsuojelulain perusteella luvanvaraista toimintaa. Myös luonnonsuojelulainsäädännön velvoitteet lajien ja elinympäristöjen turvaamisesta tulee ottaa huomioon, jotta kunnostuksella ei aiheuteta haittaa järviluonnon monimuotoisuudelle.Opas tarjoaa monipuolisen tietopaketin rehevöityneen järven kunnostuksesta ja hoidosta järvien tilasta kiinnostuneille kansalaisille, kansalaisjärjestöille ja päättäjille.
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/38819
Datum: 2010
Subject: järvet
vesistöt
rehevöityminen
vesistöjen kunnostus
suunnittelu
menetelmät
vesienhoito
vesiensuojelu
oppaat


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post