Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot

dc.contributor.author Sarvilinna, Auri fi
dc.contributor.author Sammalkorpi, Ilkka fi
dc.date.accessioned 2013-04-12T11:02:15Z
dc.date.available 2013-04-12T11:02:15Z
dc.date.issued 2010 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3723-5 fi
dc.identifier.issn 1796-167X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38819
dc.description.abstract Suomalainen järviluonto on monimuotoisuudessaan ainutlaatuista. Järvet ovat keskeinen osa suomalaista maisemaa ja identiteettiä. Vaikka järviin kohdistuva jätevesikuormitus on viime vuosikymmeninä tuntuvasti vähentynyt, on maassamme edelleen noin 1500 kunnostuksen tarpeessa olevaa järveä. Rehevöityminen heikentää järven vedenlaatua ja ekologista tilaa, sekä haittaa järven virkistyskäyttöä.Monien rehevien järvien kunnostustarve on tunnistettu vuonna 2009 hyväksytyissä alueellisissa vesienhoidon toimenpideohjelmissa. Suuri osa kunnostuksen tarpeessa olevista kohteista on kuitenkin pieniä ja niiden merkitys on luonteeltaan paikallinen. Järvien kunnostus edellyttääkin ensisijaisesti alueen asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen aktiivista osallistumista ja yhteistyötä.Rehevöityneen järven tilaa voidaan parantaa kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden avulla. Kunnostuksessa käytettävät menetelmät valitaan järven ongelmien ja kunnostukselle asetettujen tavoitteiden perusteella. Jos valuma-alueelta tuleva kuormitus on liian suurta, sen vähentäminen on kunnostuksen kannalta keskeistä. Eniten käytettyjä järvessä tehtäviä toimenpiteitä ovat ravintoketjukunnostus (hoitokalastus) ja hapetus sekä vesikasvien poisto, rantojen ruoppaus ja vedenpinnan nosto. Kunnostus on usein vesilain ja ympäristönsuojelulain perusteella luvanvaraista toimintaa. Myös luonnonsuojelulainsäädännön velvoitteet lajien ja elinympäristöjen turvaamisesta tulee ottaa huomioon, jotta kunnostuksella ei aiheuteta haittaa järviluonnon monimuotoisuudelle.Opas tarjoaa monipuolisen tietopaketin rehevöityneen järven kunnostuksesta ja hoidosta järvien tilasta kiinnostuneille kansalaisille, kansalaisjärjestöille ja päättäjille. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3722-8 fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöopas fi
dc.subject järvet fi
dc.subject vesistöt fi
dc.subject rehevöityminen fi
dc.subject vesistöjen kunnostus fi
dc.subject suunnittelu fi
dc.subject menetelmät fi
dc.subject vesienhoito fi
dc.subject vesiensuojelu fi
dc.subject oppaat fi
dc.title Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YO_2010_Rehevoi ... ven_kunnostus_ja_hoito.pdf 6.464MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä tavanomaiset kuvailutiedot