Nitraatilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden biologinen kunnostaminen turkistarha-alueilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38821

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO_2012_NITROS_fi.pdf 4.027Mb PDF View/Open
Title: Nitraatilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden biologinen kunnostaminen turkistarha-alueilla
Author: Salminen, Jani; Tuominen, Sirkku; Nystén, Taina
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2012
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas
ISBN: 978-952-11-4039-6
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/38821
Abstract: Tämä opas käsittelee nitraatilla pilaantuneen pohjaveden biologista kunnostamista ja oppaan kohderyhminä ovat toiminnanharjoittajat, ympäristöalan konsultit ja viranomaiset. Opas sisältää lyhyen katsauksen lainsäädäntöön ja toiminnanharjoittajan velvollisuuksiin maaperän ja pohjaveden pilaantumiskysymyksissä. Oppaassa käsitellään lisäksi pohjaveden pilaantumiseen turkistarha-alueilla liittyviä erityiskysymyksiä ja tarjotaan sekä teoreettista että kokemusperäistä tietoa nitraatilla pilaantuneen pohjaveden biologisesta kunnostuksesta.Opas ja sen kunnostuksen suorittamiseen liittyvät osiot perustuvat NITROS-tutkimuksesta kerättyihin aineistoihin ja Suomen olosuhteissa muita vastaavia kunnostuksia ei ole tiettävästi aiemmin julkaistu. Kunnostusmenetelmän perusperiaatteet sen sijaan ovat yleisesti hyväksyttyjä ja myös kansainvälisessä kirjallisuudessa tunnettuja. Oppaan sisältö on sovellettavissa muissa vastaavissa kohteissa Suomessa unohtamatta kunkin kohteen ja pohjavesialueen ominaispiirteitä, jotka tulee aina erikseen ottaa huomioon sovellettaessa mitä tahansa pohjaveden kunnostusmenetelmää.
Subject: turkistarhat
turkistarhaus
nitraatit
maaperä
pohjavesi
pilaantuminen
vesien saastuminen
maaperän saastuminen
kunnostus
puhdistus
biologiset menetelmät
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record