Kaivon paikka. Selvitykset ja tutkimukset kiinteistön kaivon paikan määrittämiseksi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38823

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO2008_Kaivon_paikka_kuvat_hyvalaatuiset.pdf 15.23Mb PDF View/Open
YO2008_Kaivon_paikka_kuvat_heikkolaatuiset.pdf 5.309Mb PDF View/Open
YO2008_Kaivon_paikka_sivut_1_32_luvut_1_4.pdf 4.017Mb PDF View/Open
YO2008_Kaivon_paikka_sivut_33_65_luku_5.pdf 4.819Mb PDF View/Open
YO2008_Kaivon_p ... 4_luvut_6_8_ja_lahteet.pdf 3.101Mb PDF View/Open
YO2008_Kaivon_p ... tteet_ja_kuvailulehdet.pdf 3.867Mb PDF View/Open
Liite_1_Oppaass ... n_sanasto_sivut_95-102.pdf 137.5Kb PDF View/Open
Liite_2_Kaivon_ ... uslomake_sivut_103-104.pdf 16.69Kb PDF View/Open
Liite_3_Kaivon_ ... unnostus_sivut_105-122.pdf 1.512Mb PDF View/Open
Liite_4_Kaivon_ ... taaminen_sivut_123-128.pdf 557.5Kb PDF View/Open
Title: Kaivon paikka. Selvitykset ja tutkimukset kiinteistön kaivon paikan määrittämiseksi
Author: Hatva, Tuomo; Lapinlampi, Toivo; Vienonen, Sanna
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2008
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas
ISBN: 978-952-11-3199-8
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/38823
Abstract: Hyvää talousvettä tuottava kaivo on välttämätön kiinteistöille, joita ei ole liitetty vesijohtoverkostoon. Oppaassa annetaan ohjeet niistä selvityksistä ja maastotutkimuksista, joita tarvitaan yhden talouden vedenhankintaa varten rakennettavan rengas- tai porakaivon paikan määrittämisessä. Oppaan päätavoite on, että ohjeet ovat käytännönläheiset ja selvät. Aluksi kuvataan pohjaveden muodostumisen periaatteita erilaisissa maa- ja kallioperäolosuhteissa sekä niiden vaikutusta kaivon sijoittamiseen ja veden laatuun.Ennen maastotutkimuksia on hyvä koota hankkeen toteuttamisessa tarvittava aineisto, kuten kartat ja tiedot kiinteistön sijaintipaikan pohjaveden laadusta.Oppaassa on lukuisia esimerkkejä erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin oikein rakennetuista rengas- ja porakaivoista, sekä virheellisesti sijoitetuista kaivoista. Erityistä huomiota on kiinnitetty pohjaveden likaantumisriskiin tai jo tapahtuneeseen likaantumiseen.Opas on tarkoitettu kiinteistönomistajille, kuntien viranomaisille, konsulteille ja muille asiasta kiinnostuneille. Opas täydentää Suomen ympäristökeskuksen aikaisemmin julkaisemia kaivoja koskevia oppaita, ohjeita, sopimusmalleja ja mallipiirustuksia. Se ei sisällä ohjeita kaivojen rakentamisesta.Oppaassa on lukuisia piirroksia, kaavioita ja valokuvia, kun taas tekstiosuus on suhteellisen lyhyt. Kirjassa on runsaasti viitteitä kaivoveden parantamisesta sekä pohjaveden laadusta ja tutkimuksista. 
Subject: kaivot
sijoitus
haja-asutus
vesihuolto
vedenotto
pohjavesi
kaivovesi
likaantuminen
kunnostus
vedenlaatu
maaperä
kallioperä
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record