Kaivon paikka. Selvitykset ja tutkimukset kiinteistön kaivon paikan määrittämiseksi

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38823

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
YO2008_Kaivon_paikka_kuvat_hyvalaatuiset.pdf 15.23MB PDF Avaa tiedosto
YO2008_Kaivon_paikka_kuvat_heikkolaatuiset.pdf 5.309MB PDF Avaa tiedosto
YO2008_Kaivon_paikka_sivut_1_32_luvut_1_4.pdf 4.017MB PDF Avaa tiedosto
YO2008_Kaivon_paikka_sivut_33_65_luku_5.pdf 4.819MB PDF Avaa tiedosto
YO2008_Kaivon_p ... 4_luvut_6_8_ja_lahteet.pdf 3.101MB PDF Avaa tiedosto
YO2008_Kaivon_p ... tteet_ja_kuvailulehdet.pdf 3.867MB PDF Avaa tiedosto
Liite_1_Oppaass ... n_sanasto_sivut_95-102.pdf 137.5KB PDF Avaa tiedosto
Liite_2_Kaivon_ ... uslomake_sivut_103-104.pdf 16.69KB PDF Avaa tiedosto
Liite_3_Kaivon_ ... unnostus_sivut_105-122.pdf 1.512MB PDF Avaa tiedosto
Liite_4_Kaivon_ ... taaminen_sivut_123-128.pdf 557.5KB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Kaivon paikka. Selvitykset ja tutkimukset kiinteistön kaivon paikan määrittämiseksi
Tekijä: Hatva, Tuomo; Lapinlampi, Toivo; Vienonen, Sanna
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöopas
ISSN: 1796-167X
ISBN: 978-952-11-3199-8
Tiivistelmä: Hyvää talousvettä tuottava kaivo on välttämätön kiinteistöille, joita ei ole liitetty vesijohtoverkostoon. Oppaassa annetaan ohjeet niistä selvityksistä ja maastotutkimuksista, joita tarvitaan yhden talouden vedenhankintaa varten rakennettavan rengas- tai porakaivon paikan määrittämisessä. Oppaan päätavoite on, että ohjeet ovat käytännönläheiset ja selvät. Aluksi kuvataan pohjaveden muodostumisen periaatteita erilaisissa maa- ja kallioperäolosuhteissa sekä niiden vaikutusta kaivon sijoittamiseen ja veden laatuun.Ennen maastotutkimuksia on hyvä koota hankkeen toteuttamisessa tarvittava aineisto, kuten kartat ja tiedot kiinteistön sijaintipaikan pohjaveden laadusta.Oppaassa on lukuisia esimerkkejä erilaisiin maa- ja kallioperäolosuhteisiin oikein rakennetuista rengas- ja porakaivoista, sekä virheellisesti sijoitetuista kaivoista. Erityistä huomiota on kiinnitetty pohjaveden likaantumisriskiin tai jo tapahtuneeseen likaantumiseen.Opas on tarkoitettu kiinteistönomistajille, kuntien viranomaisille, konsulteille ja muille asiasta kiinnostuneille. Opas täydentää Suomen ympäristökeskuksen aikaisemmin julkaisemia kaivoja koskevia oppaita, ohjeita, sopimusmalleja ja mallipiirustuksia. Se ei sisällä ohjeita kaivojen rakentamisesta.Oppaassa on lukuisia piirroksia, kaavioita ja valokuvia, kun taas tekstiosuus on suhteellisen lyhyt. Kirjassa on runsaasti viitteitä kaivoveden parantamisesta sekä pohjaveden laadusta ja tutkimuksista. 
URI: http://hdl.handle.net/10138/38823
Päiväys: 2008
Avainsanat: kaivot
sijoitus
haja-asutus
vesihuolto
vedenotto
pohjavesi
kaivovesi
likaantuminen
kunnostus
vedenlaatu
maaperä
kallioperä
oppaat


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot