Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38832

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pilaantuneen_ma ... nen_riskinarviointi_75.pdf 5.867Mb PDF View/Open
Title: Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi
Author: Pellinen, Jukka; Sorvari, Jaana; Soimasuo, Markus
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2007
Language: fi
Belongs to series: Ympäristöopas
ISBN: 978-952-11-2718-2
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/38832
Abstract: Ekologinen riskinarviointi (ERA) on muodollinen, tieteellisiin menetelmiin perustuva menettely, jossa arvioidaan ja määritellään jonkun stressitekijän aiheuttamien, kasveihin tai eläimiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten suuruus, todennäköisyys ja ajallinen ja alueellinen ulottuvuus.Tässä oppaassa esitellään menettelytapa, jota käyttäen voidaan tehdä pilaantuneen maa-alueen ekologinen riskinarviointi. Menettelytavan yhtenäistämisellä saavutetaan etuja päätöksenteon helpottuessa, eri arvioiden vertailun yksinkertaistuessa, oleellisten seikkojen mukana olon varmistuessa ja raportoinnin selkeytyessä. Oppaassa esitellään myös muita riskinarvioinnin menettelytapoja ja testimenetelmiä.Ekologinen riskinarviointi esitetään suoritettavaksi kuusivaiheisena prosessina:  Tiedon keruu (1) ja alustavien arviointien tekeminen (2) ovat tarpeen jatkosuunnittelun pohjaksi. Tavoitteiden määrittelyn (3) yhteydessä määritellään tiedon tarpeet sen suorittamiseksi. Arvioinnin kohteiden tunnistuksessa (4) selvitetään, mitkä eliöt, yhteisöt tai ekologiset prosessit saattavat olla vaarassa haitta-aineiden takia ja mitä näistä halutaan suojella. Koottujen tietojen ja alustavien arviointien perusteella tehdään työsuunnitelma (5) puuttuvien tietojen hankkimiseksi. Riskien määrittäminen (6) tehdään yhdistämällä kootut tiedot niin, että voidaan päätellä, miten tarkasteltavat haitta-aineet vaikuttavat valittuihin kohdeorganismeihin tai prosesseihin.Menettelytapaa selkeytetään käytännön esimerkkien avulla.
Subject: maaperä
maaperän saastuminen
pilaantuminen
arviointi
ekologia
riskit
riskinarviointi
kemikaalit
haitalliset aineet
ympäristömyrkyt
ekotoksikologia
menetelmät
testit
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record