Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38832

Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Pilaantuneen_ma ... nen_riskinarviointi_75.pdf 5.867MB PDF Avaa tiedosto
Julkaisun nimi: Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi
Tekijä: Pellinen, Jukka; Sorvari, Jaana; Soimasuo, Markus
Kuuluu julkaisusarjaan: Ympäristöopas
ISSN: 1796-167X
ISBN: 978-952-11-2718-2
Tiivistelmä: Ekologinen riskinarviointi (ERA) on muodollinen, tieteellisiin menetelmiin perustuva menettely, jossa arvioidaan ja määritellään jonkun stressitekijän aiheuttamien, kasveihin tai eläimiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten suuruus, todennäköisyys ja ajallinen ja alueellinen ulottuvuus.Tässä oppaassa esitellään menettelytapa, jota käyttäen voidaan tehdä pilaantuneen maa-alueen ekologinen riskinarviointi. Menettelytavan yhtenäistämisellä saavutetaan etuja päätöksenteon helpottuessa, eri arvioiden vertailun yksinkertaistuessa, oleellisten seikkojen mukana olon varmistuessa ja raportoinnin selkeytyessä. Oppaassa esitellään myös muita riskinarvioinnin menettelytapoja ja testimenetelmiä.Ekologinen riskinarviointi esitetään suoritettavaksi kuusivaiheisena prosessina:  Tiedon keruu (1) ja alustavien arviointien tekeminen (2) ovat tarpeen jatkosuunnittelun pohjaksi. Tavoitteiden määrittelyn (3) yhteydessä määritellään tiedon tarpeet sen suorittamiseksi. Arvioinnin kohteiden tunnistuksessa (4) selvitetään, mitkä eliöt, yhteisöt tai ekologiset prosessit saattavat olla vaarassa haitta-aineiden takia ja mitä näistä halutaan suojella. Koottujen tietojen ja alustavien arviointien perusteella tehdään työsuunnitelma (5) puuttuvien tietojen hankkimiseksi. Riskien määrittäminen (6) tehdään yhdistämällä kootut tiedot niin, että voidaan päätellä, miten tarkasteltavat haitta-aineet vaikuttavat valittuihin kohdeorganismeihin tai prosesseihin.Menettelytapaa selkeytetään käytännön esimerkkien avulla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/38832
Päiväys: 2007
Avainsanat: maaperä
maaperän saastuminen
pilaantuminen
arviointi
ekologia
riskit
riskinarviointi
kemikaalit
haitalliset aineet
ympäristömyrkyt
ekotoksikologia
menetelmät
testit
oppaat


Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot