Eliminering av nitrat från pälsfarmområdens mark och grundvatten genom biologisk sanering

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38839

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO_2012_NITROS_sv.pdf 4.794Mb PDF View/Open
Title: Eliminering av nitrat från pälsfarmområdens mark och grundvatten genom biologisk sanering
Author: Salminen, Jani; Tuominen, Sirkku; Nystén, Taina
Publisher: Finlands miljöcentral
Date: 2012
Language: sv
Belongs to series: Miljöhandledning
ISBN: 978-952-11-4038-9
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/38839
Abstract: Denna handbok redogör för biologisk sanering av grundvatten som förorenats med nitrat och bokens malgrupper ar verksamhetsutovare, konsulter i miljobranschen och myndigheterna. Handboken innehåller en kort översikt av lagstiftningen och verksamhetsutövarens skyldigheter i frågor som gäller förorening av mark och grundvatten. Därtill behandlas de specialfrågor som gäller förorening av grundvattnet på pälsfarmområden och både teoretisk och på erfarenhet baserad kunskap om biologisk sanering av grundvatten som förorenats med nitrat presenteras. Handboken och de avsnitt som beskriver hur en sanering utfors baserar sig pa material som erhallits i NITROS-undersökningen. Resultat fran motsvarande saneringar har inte tidigare publicerats i Finland. Saneringsmetodens grundprinciper är däremot allmänt accepterade och är även kända i internationell litteratur. Handbokens innehåll går att tillämpa på motsvarande objekt i Finland utan att förbiga varje objekts och grundvattenomrades särdrag, som alltid ska särskilt tas i beaktande oberoende vilken saneringsmetod för grundvattnet som tillämpas.
Subject: turkistarhat
turkistarhaus
nitraatit
maaperä
pohjavesi
pilaantuminen
vesien saastuminen
maaperän saastuminen
kunnostus
puhdistus
biologiset menetelmät
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record