Kaupunkipuron kunnostaminen

Show simple item record

dc.contributor.author Sarvilinna, Auri fi
dc.contributor.author Hjerppe, Turo fi
dc.contributor.author Arola, Maria fi
dc.contributor.author Hämäläinen, Liisa fi
dc.contributor.author Jormola, Jukka fi
dc.date.accessioned 2013-04-12T11:02:35Z
dc.date.available 2013-04-12T11:02:35Z
dc.date.issued 2012 fi
dc.identifier.isbn 978-952-11-3974-1 fi
dc.identifier.issn 1796-167X fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38841
dc.description.abstract Tavoiteltaessa vesien hyvää ekologista tilaa valuma-alueiden maankäytön ja pienvesien merkitys korostuu. Valuma-alueelta tuleva, rehevöittävä ravinnekuormitus kulkeutuu isompiin vesistöihin purojen, valtaojien ja norojen kautta. Pienet virtavedet tarjoavat ainutlaatuisia elinympäristöjä monille eliölajeille. Tarve purojen laajamittaiselle kunnostamiselle tunnustetaan, ja purojen suuri merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle on tullut tutkimuksissa selkeästi esille. Samalla purojen arvostus on noussut, kun yleinen tietoisuus puroista on kasvanut ja niiden kunnostamisen hyödyt ymmärretty. Kaupunkialueilla valuma-alueen merkitys kuormituksessa korostuu. Maankäyttö on usein tehokasta, erilaisia toimijoita on paljon ja hulevesien aiheuttamat virtaamavaihtelut aiheuttavat ongelmia. Kunnostustarpeen selvittäminen ja kunnostuksen suunnittelu tarkastelemalla puroa ja sen valuma-aluetta kokonaisuutena on keskeistä kaupunkialueiden pienvesien kunnostus- ja suojelutoimia suunniteltaessa. Kaupunkialueilla tärkeitä pienvesien kunnostustavoitteita ovat esimerkiksi hulevesien käsittely, tulvasuojelu sekä uoman morfologisen ja ekologisen monimuotoisuuden lisääminen. Keinoja kunnostamiseen on useita ja oikeiden menetelmien valitseminen edellyttää valuma-alueen perusteellista tuntemusta. Kaupunkialueiden purokunnostuksiin liittyy keskeisenä osana myös yhteistyö eri toimijoiden ja kaupunkilaisten välillä. Kunnostushankkeen etenemistä tarkastellaan oppaassa yleisellä tasolla sekä Vantaanjoen alimman sivupuron Longinojan valuma-alueella Helsingissä. Opas tarjoaa monipuolisen tietopaketin taajama-alueiden pienvesien kunnostamisesta kaavoituksen, ympäristön tilan, viheralueiden ja rakentamisen parissa työskenteleville henkilöille, jotka tekevät taajama-alueiden pienvesiä koskevia suunnitelmia ja päätöksiä. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.isformatof 978-952-11-3973-4 fi
dc.relation.ispartofseries Ympäristöopas fi
dc.subject purot fi
dc.subject pienvedet fi
dc.subject virtavedet fi
dc.subject vesistöjen kunnostus fi
dc.subject kaupunkiluonto fi
dc.subject ympäristönhoito fi
dc.title Kaupunkipuron kunnostaminen fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
YO2012_Kaupunkipuron_kunnostaminen.pdf 15.06Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record