Stödjande av vattentjänster

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/38843

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MH_Stodjande_av_vattentjanster.pdf 3.055Mb PDF View/Open
Title: Stödjande av vattentjänster
Author: Purhonen, Osmo; Lammila, Jyrki
Publisher: Jord- och skogsbruksministeriet & Miljöministeriet
Date: 2009
Language: sv
Belongs to series: Miljöhandledning
ISBN: 978-952-11-3358-9
ISSN: 1796-167X
URI: http://hdl.handle.net/10138/38843
Abstract: I handledningen för stöd för vattentjänster har behandlats vattentjänstunderstöd och statens vattentjänstarbeten samt dessutom även andra av statens åtgärder för att främja en utveckling av vattentjänsterna. I synnerhet har man satt sig in i målen och grunderna för att stödja dem, avgränsningarna för projektens understödsberättigande samt kriterierna för att bevilja bidrag och prioriteringen av stödobjekten. Handledningen följer till sin uppbyggnad i huvuddrag lagen om stöd för vattentjänster (686/2004, lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder).I handboken fästs uppmärksamhet på förbindelsen mellan utvecklandet av vattentjänster och planeringen av markanvändningen. De lösningar för vattentjänsterna som genomförs med bidrag av staten skall stödja en planmässig markanvändning på ett hållbart sätt och de får ej heller främja en splittring av samhällsstrukturen.Syftet med stödverksamheten är att förbättra servicen inom vattentjänsterna särskilt där de lokala resurserna inte räcker till för att uppnå målen. Målet är lösningar för vattentjänsterna som är hållbara med hänsyn till funktion, ekonomi och miljö. Fastän stödjandet av vattentjänster till en betydande del hänför sig till att lösa vattentjänstproblem på glesbygden, uppmuntrar handboken till att öka vattentjänstverkens storlek och till större anläggningsenheter.Syftet med handboken är att förenhetliga grunderna för stödjande av vattentjänster, att öka transparensen samt att försäkra en god samhällelig effektverkan för stödet. Syftet med handboken är också att främja ett neutralt bemötande av de bidragssökande.
Subject: vesihuolto
avustukset
valtiontuki
tukimuodot
vesihuoltolaki
oppaat


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record