Tasa-arvotyö ja kadonnut sukupuoli : Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käyttämättömät mahdollisuudet

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272335
Titel: Tasa-arvotyö ja kadonnut sukupuoli : Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käyttämättömät mahdollisuudet
Författare: Eronen, Satu
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2013
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272335
http://hdl.handle.net/10138/38853
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstrakt: Suomea pidetään tasa-arvoisena yhteiskuntana: naiset osallistuvat koulutukseen, työelämään ja poliittiseen päätöksentekoon melkein siinä missä miehetkin. Kuitenkin erityisesti naiset kokevat haittaa sukupuolestaan, eikä tasa-arvoa ole barometrien mukaan edelleenkään saavutettu. Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi on perinteisten tasa-arvotoimien rinnalle otettu sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Sen tarkoituksena on ottaa sukupuoli huomioon kaikessa suunnittelussa, toiminnassa ja päätöksenteossa. Laki velvoittaa kaikki yli 30 työntekijän työpaikat tasa-arvosuunnitteluun. Tutkielman aineisto koostuu kahdeksasta tasa-arvosuunnitelmasta tai -ohjelmasta sekä kolmesta tasa-arvoasiantuntijan teemahaastattelusta. Aineisto analysoitiin vertailemalla sitä eurooppalaisiin ja suomalaisiin poliittisiin asiakirjoihin sekä tasa-arvolakiin. Tekstianalyysin tavoitteena oli arvioida tasa-arvo-ajattelua, sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja tasa-arvotavoitteiden toteutumista sekä tasa-arvotyön käytäntöjä. Tutkielman aineistona olevissa asiakirjoissa tasa-arvoajattelu ja tasa-arvotyö nojaavat sukupuolineutraaliuden ideaan. Sukupuolen ei ajatella vaikuttavan työ- tai järjestöelämässä. Tasa-arvoa pidetään hyvänä ja tavoiteltavana asiana, mutta omassa yhteisössä riittää tasa-arvon toteutuminen muodollisella tai retorisella tasolla, esimerkiksi palkkauksen ja rekrytointien kohdalla. Tasa-arvolain täyttäminen ja muodollisuus korostuivat myös tasa-arvotyön avainhenkilöiden haastatteluissa. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tasa-arvotyökaluna on ristiriitaisessa suhteessa tai vastakkainen perinteiselle tasa-arvotyölle. Valtavirtaistaminen edellyttää tahtoa ja kykyä keskustella sukupuolesta. Sukupuolesta keskusteleminen on tasa-arvoasiantuntijoillekin vaikeaa, minkä seurauksena valtavirtaistamisen käsite jää usein etäiseksi ja abstraktiksi. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista toteutetaan työpaikoilla ja yhteisöissä satunnaisesti lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia. Valtavirtaistaminen on mahdollista silloin, kun tasa-arvotyön pohjalla on joko feministinen teoria tai naisnäkökulma.
Subject: valtavirtaistaminen


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post