Discovering Causal Relations in the Presence of Latent Confounders

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8779-0
Title: Discovering Causal Relations in the Presence of Latent Confounders
Alternative title: Syy-seuraussuhteiden oppiminen piilomuuttujien vaikutuksessa
Author: Hyttinen, Antti
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Computer Science
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, tietojenkäsittelytieteen laitos
Helsingfors universitet, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för datavetenskap
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-05-08
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8779-0
http://hdl.handle.net/10138/38876
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The causal relationships determining the behaviour of a system under study are inherently directional: by manipulating a cause we can control its effect, but an effect cannot be used to control its cause. Understanding the network of causal relationships is necessary, for example, if we want to predict the behaviour in settings where the system is subject to different manipulations. However, we are rarely able to directly observe the causal processes in action; we only see the statistical associations they induce in the collected data. This thesis considers the discovery of the fundamental causal relationships from data in several different learning settings and under various modeling assumptions. Although the research is mostly theoretical, possible application areas include biology, medicine, economics and the social sciences. Latent confounders, unobserved common causes of two or more observed parts of a system, are especially troublesome when discovering causal relations. The statistical dependence relations induced by such latent confounders often cannot be distinguished from directed causal relationships. Possible presence of feedback, that induces a cyclic causal structure, provides another complicating factor. To achieve informative learning results in this challenging setting, some restricting assumptions need to be made. One option is to constrain the functional forms of the causal relationships to be smooth and simple. In particular, we explore how linearity of the causal relations can be effectively exploited. Another common assumption under study is causal faithfulness, with which we can deduce the lack of causal relations from the lack of statistical associations. Along with these assumptions, we use data from randomized experiments, in which the system under study is observed under different interventions and manipulations. In particular, we present a full theoretical foundation of learning linear cyclic models with latent variables using second order statistics in several experimental data sets. This includes sufficient and necessary conditions on the different experimental settings needed for full model identification, a provably complete learning algorithm and characterization of the underdetermination when the data do not allow for full model identification. We also consider several ways of exploiting the faithfulness assumption for this model class. We are able to learn from overlapping data sets, in which different (but overlapping) subsets of variables are observed. In addition, we formulate a model class called Noisy-OR models with latent confounding. We prove sufficient and worst case necessary conditions for the identifiability of the full model and derive several learning algorithms. The thesis also suggests the optimal sets of experiments for the identification of the above models and others. For settings without latent confounders, we develop a Bayesian learning algorithm that is able to exploit non-Gaussianity in passively observed data.Syy-seuraussuhteet, jotka viime kädessä määrittävät tutkittavan järjestelmän toiminnan, ovat suunnattuja: syyhyn puuttumalla voimme vaikuttaa seuraukseen, mutta seuraukseen puuttumalla ei voida vaikuttaa syyhyn. Syy-seuraussuhteiden verkon tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, erityisesti jos haluamme todella ymmärtää miten järjestelmä toimii, esimerkiksi kun sitä manipuloidaan tai muutetaan. Useimmiten syy-seuraus mekanismien toimintaa ei voida suoraan nähdä, ainostaan mekanismien aikaansaamat tilastolliset riippuvuudet havaitaan. Tässä väitöskirjassa esitellään menetelmiä syy-seuraussuhteiden oppimiseen havaituista riippuvuuksista tilastollisessa datassa, erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Tutkimuksen lähtökohta on teoreettinen, mahdollisia sovelluskohteita voi löytyä mm. biologiasta, lääketieteestä, taloustieteestä ja yhteiskuntatieteestä. Erityinen hankaluus syy-seuraussuhteiden oppimisen kannalta ovat piilomuuttujat, jotka vastaavat tutkittavan järjestelmän mittaamattomia osia. Piilomuuttujat voivat saada aikaan tilastollisia riippuvuuksia, joita on vaikea erottaa syy-seuraussuhteiden aiheuttamista riippuvuuksista. Syy-seuraussuhdeverkot voivat myös pitää sisällään syklejä. Jotta seuraussuhteita voidaan oppia näissä tilanteissa, tarvitaan muita yksinkertaistavia oletuksia. Yksittäisten seuraussuhteiden kompleksisuutta voidaan rajoittaa esimerkiksi lineaariseksi. Myös niin kutsuttu uskollisuusoletus, jonka mukaan eri seuraussuhteet eivät täysin kumoa toistensa vaikutusta, on hyödyllinen. Jossain tapauksissa tutkittavasta järjestelmästä saadaan havaintoja siihen itse vaikuttaen, esimerkiksi satunnaistetuissa kokeissa. Väitöskirjassa esitellään useita oppimismenetelmiä, useissa eri oppimistilainteissa, eri oletusten vallitessa. Syy-seuraussuhteita opitaan käyttäen erilaisissa koetilanteissa havaittua dataa. Erityisesti tarkastellaan teoreettisesti mitä seuraussuhteita voidaan oppia missäkin tilanteessa ja mitä ei. Väitöskirjassa esitellään myös optimaalisia koejärjestelyitä.
Subject: tietojenkäsittelytiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
hyttinen_dissertation.pdf 798.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record