Solidaarisuuskone : Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-495-291-0
Title: Solidaarisuuskone : Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos
Alternative title: Solidarity machine : Life insurance and transformations of responsibility
Author: Liukko, Jyri
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos, yhteiskuntapolitiikka
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Gaudeamus
Date: 2013-05-08
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-495-291-0
http://hdl.handle.net/10138/38885
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Solidarity machine. Life insurance and transformations of responsibility During the past two centuries, insurance has increasingly contributed to the transformation of traditional forms of self-help and joint responsibility into more standardized and calculable forms of risk sharing. First through voluntary private insurance and later through compulsory social insurance, the technology of insurance has become a crucial mechanism with which joint responsibility is enacted in contemporary societies. This is obvious in the case of social insurance and social welfare schemes, where redistribution of income and equalization of risks have been important elements. However, to some extent, solidarity has been an essential feature in private insurance as well. Private insurance has significantly shaped social relations. The main question of the study is: how do insurance practices shape relations of responsibility and ways of governing uncertainty? The thesis explores these questions by focusing on the changing ethos of insurance, particularly in Finland, during the past century and in the present. Empirically the work is based on the analysis of published talks, interviews and writings of the ‘insiders’ in the field of insurance, i.e. executives and officials of insurance companies, their interest groups and supervisory authorities. Additionally, the material analyzed includes insurance advertisements and governmental and academic literature. By analyzing the transformations of insurance thought and specific techno-institutional practices of insurance – such as pricing of the coverage, investment practices of the companies and other organizational issues – the study claims that, in the context of insurance, solidarity appears as a technical principle that can be given various specific meanings. Secondly, the study shows how public and private actors are deeply intertwined in the practices of insurance in Finland. The technology of insurance has the capability to enact at least three different forms of solidarity. These forms are chance solidarity, risk solidarity and income solidarity. A key feature of insurance solidarity is that it refers to the logic of insurance (risk sharing) and its outcome (redistribution of economic risks and income). Insurance is a solidarity machine that can be programmed in different ways. The focal question is: who can be included in the collective of the insured and on what terms? Keywords: insurance, private insurance, social insurance, solidarity, responsibility, risk1900-luku oli ihmiselämän vakuuttamisen läpimurron vuosisata. Valtioista on tullut suuria vakuutuslaitoksia, joiden tärkeä päämäärä on kansalaisten taloudellisen turvallisuuden takaaminen. Myös vapaaehtoinen vakuuttaminen on jatkuvasti lisääntynyt. Viime aikoina on keskusteltu vapaaehtoisten sairaus-, eläke- ja hoivavakuutusten merkityksestä lakisääteisen sosiaaliturvan täydentäjinä ja julkisen talouden ongelmien lievittäjinä. Yksityinen vakuutusala on tarjoutunut osaksi uudistuvan hyvinvointiyhteiskunnan kokonaisuutta. Keskeinen kiista koskee sitä, milloin toimeentuloturvan pitäisi olla markkinaehtoista ja milloin valtion sääntelemää. Tämä tutkimus osallistuu keskusteluun tarkastelemalla sosiaalipolitiikan ja liiketalouden yhteen kietoutumista vakuutustoiminnassa. Väitöskirja kyseenalaistaa totunnaisia yksinkertaistuksia kuvaamalla hyvinvointiyhteiskunnan historiallista muutosta vakuutusturvan järjestämisen näkökulmasta. Kirjassa tarkastellaan yksityisen ja julkisen toimeentuloturvan suhdetta sekä ihmiselämän vakuuttamiseen liittyviä moraalisia ja poliittisia kiistoja Suomessa ja hieman muuallakin 1900-luvun alkupuolelta 2000-luvulle. Tutkimus osoittaa, että vapaaehtoisten yksityisvakuutusten lisääntymisestä huolimatta lakisääteiset vakuutukset - esimerkiksi työeläke-, työtapaturma- ja liikennevakuus - ovat säilyttäneet vakiintuneen asemansa sekä kansalaisten toimeentuloturvassa että vakuutusalan liiketoiminnassa. Samalla tutkimuksessa esitetään, että vakuutustoimintaa ei voi jakaa jyrkästi yksityis- ja sosiaalivakuutukseen. Yksityiset ja julkiset toimijat ovat kietoutuneet tiiviisti yhteen vakuutusmaailman käytännöissä. Vakuutus voidaan nähdä ihmisten välisiä vastuusuhteita muokkaavana riskin jakamisen välineenä, eräänlaisena solidaarisuuskoneena, jota voidaan ohjelmoida ja käyttää hyvin erilaisin tavoin. Vastoin yleistä käsitystä solidaarisuuden logiikka ei kuulu pelkästään sosiaaliturvaan, vaan se muodostaa myös yksityisen vakuutustoiminnan ydinkysymyksen: Kenet voidaan ottaa mukaan vakuutettujen kollektiiviin ja millä ehdoilla? Minkä tekijöiden perusteella vakuutuslaitokset voivat luokitella vakuutuksenottajia eri riskiryhmiin ja rajata siten vakuutuksen saamisen ehtoja? Tutkimuksen aineisto koostuu vakuutusmaailman vaikuttajien puheenvuoroista ja kirjoituksista, vakuutusmainonnasta sekä poliittisista, hallinnollisista ja akateemisista lähteistä.
Subject: yhteiskuntapolitiikka
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
Usage restriction:


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record