Viljelykierron, muokkausmenetelmän ja esikasvin vaikutus perunan (Solanum tuberosum L.) satoon ja laatuun

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212018
Title: Viljelykierron, muokkausmenetelmän ja esikasvin vaikutus perunan (Solanum tuberosum L.) satoon ja laatuun
Alternative title: The effect of crop rotation, tilling method and preceding crop on yield and quality of potato (Solanum tuberosum L.)
Author: Nikkari, Saara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507212018
http://hdl.handle.net/10138/38919
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktionsvetenskap (växtodlingslära)
Plant Production Science (Crop Science)
Kasvintuotantotieteet (kasvinviljelytiede)
Abstract: Perunantutkimuslaitoksella Lammilla vuosina 1997-2002 toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin kolmi- ja nelivuotisen viljelykierron soveltuvuutta perunan viljelyyn. Samalla tutkittiin kolmen eri muokkausmenetelmän, syyskynnön, kevätkynnön ja kevytmuokkauksen, vaikutusta perunan mukulasatoon ja laatuun. Perunan esikasveina olivat ohra, kaura ja kaksivuotinen nurmi. Kolmi- ja nelivuotisen viljelykierron välillä ei esiintynyt sato- tai laatueroja. Mikään muokkausmenetelmä tai esikasvi ei yksinään vaikuttanut perunan mukulasatoon tai laatuun. Kolmivuotisessa kierrossa kevätkyntö ja kevennetty muokkaus tuottivat 5 % suuremman mukulasadon ja 14 % suuremman ruokaperunakelpoisen sadon kuin syyskyntö. Nelivuotisessa kierrossa taas syyskynnöllä saatiin 7 % suurempi mukulasato ja 17 % suurempi ruokaperunasato kuin kevätkynnöllä tai kevennetyllä muokkauksella. Nurmi perunan esikasvina nosti mukuloiden tärkkelyspitoisuutta noin yhden prosenttiyksikön. Nurmikasvustosta peräisin olleet kuolleet kasvuston kappaleet haittasivat perunan istutusta, minkä seurauksena perunakasvusto oli nurmen jälkeen hieman harvempi ja mukulat isompia kuin muiden esikasvien jälkeen. Se ei näkynyt kuitenkaan suoraan mukulasadossa. Nurmen jälkeen esiintyi myös hieman enemmän vihertyneitä mukuloita. Muokkausmenetelmistä kevätkyntö heikensi perunan laatua, sillä se laski tärkkelyspitoisuutta lähes yhden prosenttiyksikön ja lisäsi hieman rupisuutta. Kevytmuokkaus aiheutti mukuloiden vihertymistä. Kolmi- tai nelivuotinen viljelykierto soveltuu perunalle. Perunan väli- ja esikasveina voidaan viljellä viljoja, kuten kauraa tai ohraa. Tällöin voidaan kyntää keväällä tai tehdä kevennetty muokkaus sadon siitä karsimättä. Myös kaksivuotinen nurmi soveltuu perunan esikasviksi, vaikkakin se nostaa perunan tärkkelyspitoisuutta. Nurmen kuolleet kasvuston kappaleet saattavat kuitenkin hankaloittaa perunan istutusta ja alentaa sen laatua.A field experiment was conducted at Potato Reseach Institute during 1997-2002 in Lammi, Finland. The first aim of the work was to find out the suitability of three- and four-year crop rotation on potato production. The second aim was to investigate the effect of three different tilling methods and four different preceding crops on yield and quality of potato. The tilling methods were autumn and spring ploughing and light cultivation. The preceding crops were barley with straw left in the plots, barley with straw harvested, oat with straw harvested and two-year-grass. There were no differences on yield or quality of tubers between the studied crop rotations. The tuber yield did not differ between the tilling methods or the preciding crops. There was an interaction between all studied rotation and tilling methods. Three-year rotation resulted in approximately 5 % higher tuber yield and 14 % higher marketable yield following spring ploughing and light cultivation in comparison to autumn ploughing. However, four-year rotation resulted in an opposite result, since the tuber yield was 7 % and marketable yield 17 % higher following autumn ploughing in comparison to both spring ploughing and light cultivation. The most effecting factor on tuber quality was the two-year-grass as a preceding crop. Starch content was a little less than one percentage point higher following grass in comparison to all other preceding crops studied. Plant stand was also slightly sparser and tubers were slightly larger following grass in comparison to other preceding crops studied. This was due to grass lumps which caused problems in planting and resulted in uneven plant stand density. There were more green tubers following grass in comparison to other preceding crops studied. The starch content was a little less than one percentage point lower following spring ploughing in comparison to other tilling methods. Common scab was observed somewhat more following spring ploughing. The light cultivation resulted in the highest number of green tubers. Three- and four-year crop rotations seem to fit for potato cultivation, and oat and barley are suitable as preceding crops for potato. Yield is not affected when spring ploughing- and light cultivation is applied with cereals as preceding crops. The two-year-grass is also suitable preceding crop for potato. It increases the tuber starch content, even tough it can decrease the quality. Thus, autumn ploughing is the best option as a tilling method to be used for grass as a preceding crop in potato cultivation.
Subject: Solanum tuberosum L.
crop rotation
ploughing
potato
preceding crop
tuber yield
esikasvi
kyntö
mukulasato
peruna
viljelykierto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Saara Nikkari_6.4..pdf 939.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record