Köyhyyttä Helsingissä. Toimeentulotuen saajat ja käyttö 2008-2010

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38938

Order publication

Tilaa julkaisu
Title: Köyhyyttä Helsingissä. Toimeentulotuen saajat ja käyttö 2008-2010
Author: Ahola, E; Hiilamo, H
Publisher: Kela
Date: 2013
Language: Suomi
Belongs to series: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 127
ISBN: 978-951-669-913-7 (nid.)
978-951-669-914-4 (pdf)
ISSN: 1238-5050
URI: http://hdl.handle.net/10138/38938
Abstract: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää toimeentulotuen käyttöä Helsingissä vuosina 2008–2010: ketkä saivat toimeentulotukea, millaisiin menoihin toimeentulotukea tarvittiin ja kuinka pitkäksi aikaa? Lisäksi tarkasteltiin syksyllä 2008 alkaneen talouskriisin vaikutuksia toimeentulotuen tarpeeseen. Pääasiallisena tutkimusaineistona oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston rekisteritiedoista koostettu TotuHelsinki-aineisto. Tulosten mukaan toimeentulotukeen turvautuivat eniten yksin elävät, ja he olivat tavallisimmin työttömiä tai lomautettuja. Maahanmuuttajat saivat kantaväestöä suhteellisesti useammin toimeentulotukea. Toimeentulotuki oli usealle – myös nuorille – pitkäaikainen tukimuoto. Noin 60 prosenttia toimeentulotuesta maksettiin suoraan asiakkaan tilille käyttökohdetta erittelemättä. Eritellyistä käyttökohteista toimeentulotukea maksettiin eniten asumiskustannuksiin sekä erilaisiin terveydenhuoltomenoihin. Vuoden 2008 syksyllä alkaneen talouskriisin vaikutukset näkyivät toimeentulotukimenoissa ja toimeentulotuen asiakasmäärissä erityisesti vuoden 2009 alkupuoliskolla ja kesäaikana.
Description: 127 s.
Subject: toimeentulotuki
asumiskustannukset
terveydenhuoltokustannukset
köyhyys
maahanmuuttajat
nuoret
työttömät
yksineläjät
taloudelliset kriisit
Helsinki
Order price: 15,00 euroa


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia127.pdf 847.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record