Köyhyyttä Helsingissä. Toimeentulotuen saajat ja käyttö 2008-2010

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/38938

Tilaa julkaisu

Tilaa julkaisu
Julkaisun nimi: Köyhyyttä Helsingissä. Toimeentulotuen saajat ja käyttö 2008-2010
Tekijä: Ahola, E; Hiilamo, H
Kuuluu julkaisusarjaan: Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 127
ISSN: 1238-5050
ISBN: 978-951-669-913-7 (nid.)
978-951-669-914-4 (pdf)
Tiivistelmä: Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää toimeentulotuen käyttöä Helsingissä vuosina 2008–2010: ketkä saivat toimeentulotukea, millaisiin menoihin toimeentulotukea tarvittiin ja kuinka pitkäksi aikaa? Lisäksi tarkasteltiin syksyllä 2008 alkaneen talouskriisin vaikutuksia toimeentulotuen tarpeeseen. Pääasiallisena tutkimusaineistona oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston rekisteritiedoista koostettu TotuHelsinki-aineisto. Tulosten mukaan toimeentulotukeen turvautuivat eniten yksin elävät, ja he olivat tavallisimmin työttömiä tai lomautettuja. Maahanmuuttajat saivat kantaväestöä suhteellisesti useammin toimeentulotukea. Toimeentulotuki oli usealle – myös nuorille – pitkäaikainen tukimuoto. Noin 60 prosenttia toimeentulotuesta maksettiin suoraan asiakkaan tilille käyttökohdetta erittelemättä. Eritellyistä käyttökohteista toimeentulotukea maksettiin eniten asumiskustannuksiin sekä erilaisiin terveydenhuoltomenoihin. Vuoden 2008 syksyllä alkaneen talouskriisin vaikutukset näkyivät toimeentulotukimenoissa ja toimeentulotuen asiakasmäärissä erityisesti vuoden 2009 alkupuoliskolla ja kesäaikana.
Kuvaus: 127 s.
URI: http://hdl.handle.net/10138/38938
Päiväys: 2013
Avainsanat: toimeentulotuki
asumiskustannukset
terveydenhuoltokustannukset
köyhyys
maahanmuuttajat
nuoret
työttömät
yksineläjät
taloudelliset kriisit
Helsinki
Tilaushinta: 15,00 euroa


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Tutkimuksia127.pdf 847.3KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot