Köyhyyttä Helsingissä. Toimeentulotuen saajat ja käyttö 2008-2010

Show simple item record

dc.contributor.author Ahola, E
dc.contributor.author Hiilamo, H
dc.coverage.spatial Helsinki fi
dc.date.accessioned 2013-04-25T06:57:37Z
dc.date.available 2013-04-25T06:57:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-951-669-913-7 (nid.)
dc.identifier.isbn 978-951-669-914-4 (pdf)
dc.identifier.issn 1238-5050
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/38938
dc.description 127 s. fi
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää toimeentulotuen käyttöä Helsingissä vuosina 2008–2010: ketkä saivat toimeentulotukea, millaisiin menoihin toimeentulotukea tarvittiin ja kuinka pitkäksi aikaa? Lisäksi tarkasteltiin syksyllä 2008 alkaneen talouskriisin vaikutuksia toimeentulotuen tarpeeseen. Pääasiallisena tutkimusaineistona oli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston rekisteritiedoista koostettu TotuHelsinki-aineisto. Tulosten mukaan toimeentulotukeen turvautuivat eniten yksin elävät, ja he olivat tavallisimmin työttömiä tai lomautettuja. Maahanmuuttajat saivat kantaväestöä suhteellisesti useammin toimeentulotukea. Toimeentulotuki oli usealle – myös nuorille – pitkäaikainen tukimuoto. Noin 60 prosenttia toimeentulotuesta maksettiin suoraan asiakkaan tilille käyttökohdetta erittelemättä. Eritellyistä käyttökohteista toimeentulotukea maksettiin eniten asumiskustannuksiin sekä erilaisiin terveydenhuoltomenoihin. Vuoden 2008 syksyllä alkaneen talouskriisin vaikutukset näkyivät toimeentulotukimenoissa ja toimeentulotuen asiakasmäärissä erityisesti vuoden 2009 alkupuoliskolla ja kesäaikana. fi
dc.language.iso Suomi fi
dc.publisher Kela fi
dc.relation.ispartofseries Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 127 fi
dc.subject toimeentulotuki fi
dc.subject asumiskustannukset fi
dc.subject terveydenhuoltokustannukset fi
dc.subject köyhyys fi
dc.subject maahanmuuttajat fi
dc.subject nuoret fi
dc.subject työttömät fi
dc.subject yksineläjät fi
dc.subject taloudelliset kriisit fi
dc.subject Helsinki fi
dc.title Köyhyyttä Helsingissä. Toimeentulotuen saajat ja käyttö 2008-2010 fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 15,00 euroa fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia127.pdf 847.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record