The Structure of Impolite Events in Computer-Mediated Communication : Insulting Adjectives in Comments on a Discussion Board of CNN U.S. News Piece

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201304293364
Title: The Structure of Impolite Events in Computer-Mediated Communication : Insulting Adjectives in Comments on a Discussion Board of CNN U.S. News Piece
Author: Pennanen, Satu Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201304293364
http://hdl.handle.net/10138/38957
Thesis level: master's thesis
Abstract: Pro gradu tutkielmani pyrkii kartoittamaan, miten epäkohteliaisuutta ja loukkauksia käytetään Internetin keskustelupalstoilla. Erityisesti tutkielmani kiinnittää huomiota siihen, miten adjektiivejä käytetään epäkohteliaissa keskustelun aloittavissa kommenteissa ja ketä näissä kommenteissa loukataan. Lisäksi tutkielma kartoittaa millaisia vastahyökkäysstrategioita näissä keskusteluissa käytetään sekä sitä, miten keskustelijat käyttävät sarkasmia ja nimittelyä tuottaessaan epäkohteliaita kommentteja. Tutkielmani teoreettinen viitekehys perustuu paljolti aiempaan tutkimukseen kohteliaisuudesta (Brown ja Levinson 1985) ja epäkohteliaisuudesta (Bousfield 2008; Culpeper 2011). Epäkohteliaisuus on melko uusi pragmatiikan alue, ja suuri osa sen aiemmista tutkimuksista rajoittuu puhuttuun kieleen ja näytelmiin. Keskustelupalstat ovat uutta aineistoa eikä loukkaavia adjektiiveja ei ole tutkittu aiemmin. Tämän takia Pro gradu tutkielmani on lähtökohdaltaan melko innovatiivinen. Tutkimukseni kohteena on Yhdysvaltojen vuoden 2012 presidentin vaaleja käsittelevää uutista seuraava keskustelupalsta ja sen 1125 ensimmäistä kommenttia. Tästä materiaalista kokosin elektronisen aineiston, jota tutkin korpus-työkalun AntConc 3.2.4m (Anthony 2012) avulla. Korpuksesta hain valitsemiani loukkaavia adjektiiveja, joiden avulla pystyin paikantamaan epäkohteliaita ja loukkaavia keskusteluja. Analysoin paikantamani epäkohteliaat keskustelut sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti. Tulokset osoittavat, että epäkohtelias keskustelu Internetin keskustelupalstoilla on rakenteeltaan hyvin erilaista kuin kasvokkain käytävä epäkohtelias keskustelu. Osasyynä tähän on Internet-keskustelujen nimettömyys. Loukkaavat adjektiivit eivät esiinny erityisen suurissa määrin epäkohteliaisuus tilanteen aloittavissa kommenteissa vaan nämä kommentit on usein suunnattu kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi toiselle ehdokkaista. Epäkohteliaisiin kommentteihin vastattiin hyökkäävällä vastahyökkäysstrategialla, päinvastoin kuin puhutussa kielessä (Bousfield 2008). Lisäksi keskustelupalstan rajoituksista huolimatta, nimittely on suositumpi loukkausstrategia kuin sarkasmin käyttäminen. Tutkimustuloksia pohdittaessa on otettava huomioon tutkielmani materiaalin rajallisuus. Laajempaa materiaalia tulisi tutkia tavoittaakseen kattavampia johtopäätöksiä. Pro gradu -tutkielmani kuitenkin pystyy osoittamaan kielen värikkyyden epäkohteliaissa Internet-keskusteluissa.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thestruc.pdf 584.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record