Husa (Språk och attityder bland helsingforssvenska ungdomar)

 

HUSA-korpusen består av 33 audioinspelade arrangerade samtal där elever från gymnasier och läroverk i Helsingforsregionen diskuterar språk, fördomar och framtidsplaner. Samtalen tar mellan 14 och 26 minuter och uppgår sammanlagt till ca 11 timmar 40 minuter. I varje inspelning deltar en samtalsledare och två ungdomar (16–18-åriga). Inspelningarna gjordes i projektet Språk och attityder bland helsingforssvenska ungdomar (HUSA) 1994.

Ansvariga institutioner: Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet och Institutet för de inhemska språken.

Vetenskapligt ansvarig: Mirja Saari

Transkription: Charlotta af Hällström

 

Inspelningsplatser:

 • HI–H5 Tölö Gymnasium (Lönkan)
 • H6–H9 Gymnasiet Svenska Normallyceum (Norsen)
 • H10–H17 Svenska handelsläroverket (Lilla Hanken)
 • H18–H25 Brändö Gymnasium (Brändö)
 • H26–H33 Mellersta Nylands Yrkesskola (MNY)

 

Recent Submissions

 • HI01 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI02 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI03 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI04 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI05 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI06 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI07 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI08 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI09 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI10 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI11 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI12 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI13 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI14 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI15 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI16 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI17 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI18 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI19 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)
 • HI20 
  Unknown author (Helsingfors universitet, finska, finskugriska och nordiska institutionen, 1994)

View more