Palkansaajien tulonhankkimiskustannukset ja niiden korvaukset kansainvälisessä verotuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062859
Title: Palkansaajien tulonhankkimiskustannukset ja niiden korvaukset kansainvälisessä verotuksessa
Author: Erkomaa, Barbro
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062859
http://hdl.handle.net/10138/39015
Thesis level: master's thesis
Discipline: Fiscal law
Finanssioikeus
Finansrätt
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan tulonhankkimiskustannusten korvausten verotusta erilaisissa kansainvälisissä työskentelytilanteissa. Verotusta tarkastellaan Suomen sisäisen verolainsäädännön näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, miten kustannusten korvauksia verotetaan lainsäädännön sekä vallitsevan oikeus- ja verotuskäytännön mukaan. Tutkielmassa tarkastellaan myös verosopimusten vaikutusta Suomen verotusoikeuden syntymiseen. TVL 77 §:n soveltuessa Suomesta ulkomaille suuntautuvissa työskentelytilanteissa, myös kaikki ulkomaantyöskentelyyn liittyvät kustannusten korvaukset ovat verovapaita työntekijälle. Tutkielmassa selvitetään, minkälaisiin työskentelytilanteisiin TVL 77 § soveltuu ja vastaavasti pykälän soveltumattomuutta tiettyihin yleistyviin ulkomaantyöskentelyn muotoihin, kuten toistuvat työmatkat ja etätyö. Tutkielmassani olen jaotellut eri tyyppiset kustannusten korvaukset soveltuvien verosäännösten perusteella TVL 76.1 § 5 kohdan mukaisiin kustannusten korvauksiin, matkakustannusten korvauksiin sekä muihin kansainvälisissä työskentelytilanteissa yleisesti korvattaviin tulonhankkimiskustannuksiin. Tutkielmassa selvitetään milloin TVL 76.1 § 5 kohdan mukaisia verovapaita kustannusten korvauksia voidaan maksaa ja minkälaisia kustannusten korvauksia tämän säännöksen piiriin kuuluu vallitsevan oikeus- ja verotuskäytännön perusteella. Etenkin muutto- ja matkakustannusten osalta oikeus- ja verotuskäytäntö ei ole kaikilta osin täysin vakiintunutta. Suurimmat verotuskäytännön epäselvyydet kansainvälisten työskentelytilanteiden kustannusten korvausten osalta liittyvät verovapaisiin matkakustannusten korvauksiin. Oikeus- ja verotuskäytäntö näyttäisi tiukentuneen sen suhteen, milloin työntekijälle syntyy toiseen maahan uusi varsinainen työpaikka. Viime aikaisissa oikeustapauksissa on yhä useammin katsottu, että työntekijän tosiasiallinen työnantaja vaihtuu ulkomaankomennuksen aikana, jolloin hänelle muodostuu työskentelymaahan uusi varsinainen työpaikka. Tutkielmassa on selvitetty, mitkä seikat näyttäisivät nykyisen oikeuskäytännön valossa vaikuttavan varsinaisen työpaikan määräytymiseen kansainvälisissä työskentelytilanteissa. Tutkielmassa selvitetään myös, miten kansainvälisissä työskentelytilanteissa tyypillisesti korvattavien tulonhankkimiskustannusten korvauksia verotetaan silloin, kun 76.1 § 5 kohta ei sovellu, eikä kyse ole myöskään verovapaista matkakustannusten korvauksista. Tällaisia kustannusten korvauksia ovat esimerkiksi kielikurssit ja kulttuurivalmennus, matkustusasiakirjat ja kotilomamatkat. Komennusmatkavakuutukseen ei verotuskäytännön mukaan aina sovellu TVL 76.1 § 5 kohta. Tätäkin on tutkielmassa pohdittu.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record