Konkurrenskraft, välbefinnande och ekoeffektivitet. Utvecklingsbild av regionstrukturen och områdesanvändningen i Finland

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/39021

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
MF_31sv_2006.pdf 2.058Mb PDF View/Open
Title: Konkurrenskraft, välbefinnande och ekoeffektivitet. Utvecklingsbild av regionstrukturen och områdesanvändningen i Finland
Author: Miljöministeriet
Publisher: Miljöministeriet
Date: 2006
Language: sv
Belongs to series: Miljön i Finland 31sv/2006
ISBN: 952-11-2483-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/39021
Abstract: Finlands möjligheter till framgång som ett konkurrenskraftigt, välbefinnande och ekoeffektivt land bestäms av de ramar som bildas av regionala strukturer och områdesanvändning. Globaliseringen och den på kunnande baserade ekonomiska utvecklingen, befolkningens stigande ålder och klimatförändringen kommer att utgöra avsevärda utmaningar och påverka placeringen av olika funktioner. Denna utveclingsbild är miljöministeriets inlägg om utveckling på sikt av den regionala strukturen och områdesanvändningen i en hållbar riktning. Grundpelarna för den emotsedda utvecklingen är den internationella dimension som ligger i Finlands regionala struktur och möjligheterna i Östersjöområdet, en flerkärnig och nätverksbaserad regional struktur, förbättrad och samtidigt miljöanpassad tillgänglighet samt den varierande miljön som är Finlands särskilda styrka.
Subject (ysa): aluekehitys
aluerakenne
alueidenkäyttö
aluesuunnittelu
ekotehokkuus
kilpailukyky
menestystekijät


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record