Mothering Rituals : A Study on Low Caste Women in Kolkata

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8842-1
Title: Mothering Rituals : A Study on Low Caste Women in Kolkata
Author: Uuksulainen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology, comparative religion
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-06-26
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8842-1
http://hdl.handle.net/10138/39263
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study explores how the ideals of motherhood and the obligation to procreate are displayed and dealt with in the ritual practices of low caste women in India. The study identifies and classifies religious rituals and practices of mothering that women adhere to, and deciphers the meanings and motives underlying their ritual conduct. The mothers rituals are approached from the viewpoint of reciprocity, the exchange of gifts that takes place between the devotee and the deity in the ritual context. The main research questions are: What are the functions and meanings of gift-giving and gift exchange in low caste mothers rituals? and how do these women s ritual activities influence their self concept and social status? The study presents two key arguments: First, it assumes that a gift offered is not a mere gift, but involves a deal. Thus, by offering gifts to deities the mothers make deals for a better life for their children and husband. The second argument challenges the idea of low caste women as truly low. The primary source for this study is the data collected among low caste communities in the state of West Bengal during three distinct fieldwork periods between 2002 and 2008. In the research fields, the common methods of ethnographic recording, participant observation and interviews were applied. The research data consist of fieldwork notes and interviews of thirty-two mothers, all members of the three low caste neighbourhoods of the metropolitan area of Kolkata. The study uses and develops the concept of the mothering ritual as a dominant category under which the mothers rituals are grouped. The mothering ritual is understood in a broad sense, covering a wide spectrum of religious practices related to motherhood. The main types of mothering rituals comprises the prenatal situation; the rituals performed to improve fertility; the birth and postnatal rites; and the various practices by which women seek protection and cures for their maturing children. A chronological definition, based on the different phases of motherhood, serves as a signpost to the analysis. The understanding of gift-giving is inspired by the gift theory of Marcel Mauss and his successors. It is shown that the idea of reciprocity and gift exchange especially giving promises and vows in exchange for rewards appear as the very essence of the informants ritual behaviour, to the extent that their ritual conduct can be conceptualized in terms of business making. Even though the women s rituals conformed to the conventions of the patriarchal discourse, performing rituals was not only a social obligation, but also a personally empowering experience for most women interviewed. Women, of their own accord, sought assistance and a chance for a supernatural encounter in diverse circumstances. By performing rituals women won the respect of their community, but also articulated their unspoken feelings and experiences and gained confidence in themselves. Keywords: low caste women, mothering ritual, reciprocity, gift exchange, KolkataÄitien rituaalit: tutkimus alimpien kastien naisista Kolkatassa Intialaisen aviovaimon tärkein tehtävä on synnyttää jälkeläinen miehensä sukuun. Tämä perinne on edelleen voimassa. Terveen poikalapsen synnyttänyttä äitiä kunnioitetaan ja hän lunastaa paikkansa miehensä suvussa. Jos taas suvun jatkamiseen syystä tai toisesta viivästyy tai epäonnistuu, saa nainen tuntea sen nahoissaan. Vasta-avioituneiden naisten harras toive on, että äidiksi tuleminen ja äitinä oleminen sujuisivat ongelmitta. Apua tehtävästä suoriutumiseen naiset hakevat kaikin tarjolla olevin keinoin. Monet kääntyvät jumalten puoleen. Jotkut keskittyvät torjumaan pahan vaikutuksia ja toiset hakeutuvat yliluonnollisia voimia välittävien parantajien luo. Naiset näkevät suuren vaivan pitääkseen jumalat ja henkivallat suosiollisina toiveilleen. He suorittavat jumalia kunnioittavia rituaaleja, paastoavat, tekevät pyhiinvaelluksia ja antavat jumalille lupauksia. Riikka Uuksulaisen tutkimus keskittyy tähän aihepiiriin alimpien kastien naisten näkökulmasta. Väitöskirjan aineisto on koottu etnografisin kenttätyömenetelmin kolmen alimpiin kasteihin kuuluvan yhteisön parissa Kolkatassa. Keskeinen aineisto muodostuu 32 äidin haastatteluista ja tutkijan havainnoista kolmen kenttätyöjakson aikana vuosina 2003 08. Tutkimus selvittää mitä rituaaleja alempien kastien naiset suorittavat taatakseen hedelmällisyytensä, poikalapsen syntymän, syntymäsaastasta eroon pääsemisen ja lapsen terveyden. Näitä rituaaleja kutsutaan tässä tutkimuksessa äitien rituaaleiksi (mothering rituals). Ne heijastelevat naisten elämän keskeisiä kysymyksiä ja ovat osa moni-ilmeistä kansanhindulaisuutta, joka elää pääosin suullisena perinteenä valtauskonnon varjossa. Äitien rituaalit on uusi tapa lähestyä tiettyjä ikäkauteen ja elämänvaiheeseen liittyviä uskonnollisia käytäntöjä. Käsitettä voi hyödyntää laajemminkin etnografiassa, antropologiassa ja folkloristiikassa. Uuksulaisen tutkimuksessa rituaaleja tarkastellaan niissä tapahtuvan lahjojen vaihdon näkökulmasta: Mitä ovat palvojan ja jumalan väliset lahjat ja vastalahjat? Millainen logiikka ja mielekkyys lahjojen vaihtoon sisältyy? Työ ammentaa Marcel Maussin ja hänen seuraajiensa lahja -käsitteen tulkinnoista. Tutkimus kyseenalaistaa totunnaisen käsityksen, jonka mukaan alimpien kastien naisten asema on kaikin tavoin huono ja halveksittu. Tutkimus osoittaa, että useimmat naiset kokevat rituaalien tekemisen mielekkäänä. Ne antavat naisille mielenrauhaa ja tunteen, että he voivat vaikuttaa asioihin. Naisten rituaaleissa antamat aineelliset ja aineettomat lahjat sisältävät lähes poikkeuksetta toiveen vastalahjasta ja rukousvastauksesta. Naiset käyvät rituaalien kautta kauppaa jumalten kanssa. Rituaalien suorittamisella on selkeä vaikutus naisen asemaan omassa yhteisössään. Rituaalikäytäntöjen tunteminen ja uutteruus niiden suorittamisessa nostavat naisten arvostusta. Rituaaleja pidetään merkittävänä tekijänä perhekunnan hyvinvoinnille.
Subject: teologia
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
uuksulainen_dissertation.pdf 3.164Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record