Moved by the City : Experiences of Helsinki in Finnish Prose Fiction 1889-1941

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8862-9
Title: Moved by the City : Experiences of Helsinki in Finnish Prose Fiction 1889-1941
Author: Ameel, Lieven
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2013-06-14
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8862-9
http://hdl.handle.net/10138/39407
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: This study analyses experiences of Helsinki in prose fiction published in Finnish in the period 1889-1941. It examines the relationships that are formed between Helsinki and fictional characters, focusing, especially, on the way in which urban public space is experienced. Particular attention is given to the description of movement through urban space. The primary material consists of more than sixty novels, collections of short stories and individual short stories. Theoretically, this study draws on two sets of frameworks: on the one hand, the expanding field of literary studies of the city, and on the other hand, theoretical concepts provided by humanistic and critical geography, as well as urban studies. Following an introduction, which includes a concise history of Helsinki, a theoretical chapter charts the relevant concepts and theoretical approaches to the city in literature. The analysis of the selected corpus is divided into five chapters, loosely following a chronological order and structured thematically. In each chapter, one key text is used as a window from which to approach particular thematics. The third chapter analyses experiences of arrival in the city, using Juhani Aho s Helsinkiin (1889) as a prototypical text. The fourth chapter studies experiences of urban public space around the turn of the century, with particular attention given to Eino Leino s Jaana Rönty (1907). In the fifth chapter, Arvid Järnefelt s kaleidoscopic Veneh ojalaiset (1909) functions as a key novel to approach experiences of a transforming and even disappearing Helsinki. The sixth chapter, focusing on Mika Waltari s Suuri illusioni (1928), analyses the aestheticization and internalization of the urban experience in 1920s and 1930s Helsinki novels. The seventh and final chapter examines the cumbersome movement of socially marginalized characters on the urban fringes, with Joel Lehtonen s Henkien taistelu (1933) as a key primary text. This study argues that around the turn of the twentieth century, literary Helsinki was approached from a surprisingly rich variety of generic and thematic perspectives which were in close dialogue with international contemporary traditions and age-old images of the city, and defined by events typical of Helsinki s own history. This created a fascinating and varied imagination of the city that set the tone for later literary descriptions. Helsinki literature of the 1920s and 1930s further developed the defining traits that took form around the turn of the century, adding a number of new thematic and stylistic nuances. The city experience was increasingly aestheticized and internalized, and as the description of the city moved inwards, the experience of Helsinki became dominated by a sense of centrifugal dynamics. The centre of the city became less prominent in literature, and in its place, the margins of the city and specific socially defined neighbourhoods gain in importance.Tutkimukseni analysoi koettua Helsinkiä vuosina 1889 1941 ilmestyneessä suomenkielisessä proosakirjallisuudessa. Tutkimus tarkastelee sitä, millaisia suhteita kirjalliset henkilöhahmot luovat Helsinkiin ja ennen kaikkea sitä, miten he kokevat kaupungin. Erityishuomion kohteena ovat kaupunkitilassa liikkumisen kuvaukset. Tutkimusaineisto koostuu yli kuudestakymmenestä romaanista, novellikokoelmasta ja yksittäisestä novellista. Tutkimus hyödyntää kahta teoreettista viitekehystä: yhtäältä kansainvälistä kaupunkikirjallisuuden tutkimusta, toisaalta kaupunkitutkimusta. Aineiston analyysi jakautuu viiteen käsittelylukuun, jotka jäsentyvät temaattisesti ja kronologisesti. Jokainen luku keskittyy yhteen temaattiseen kysymykseen, jota tarkastellaan valitun avainteoksen kautta. Tutkimuksen kolmas luku käsittelee kaupunkiin saapumista erityisesti Juhani Ahon teoksessa Helsinkiin (1889). Neljäs luku tarkastelee Eino Leinon Jaana Rönnyn (1907) välityksellä vuosisadanvaihteen ihmisen kokemuksia julkisesta tilasta. Viidennessä luvussa tarkastellaan muuttuvaa ja osin häviävääkin kaupunkia Arvid Järnefeltin kaleidoskooppisessa Veneh ojalaisissa (1909). Kuudennessa luvussa pohditaan kaupungin estetisointia ja sisäistymistä ja keskitytään Mika Waltarin Suureen illusioniin (1928). Seitsemäs luku käsittelee Joel Lehtosen Henkien taistelun syrjäytyneiden romaanihenkilöiden vaivalloista liikettä kaupungin reuna-alueilla. Tutkimus osoittaa, että vuosisadanvaihteessa Helsinkiä luonnehtii suomenkielisessä kirjallisuudessa moninainen lajien ja temaattisten lähestymistapojen kirjo. Helsinki-kirjallisuudessa esiintyvät kaupunkikokemukset käyvät vuoropuhelua kansainvälisten traditioiden ja ikivanhojen kaupunkikuvien kanssa, mutta samalla ne ovat sidoksissa pääkaupunkimme lähihistoriaan. Tämä monipuolinen kaupunkikuva toimii pohjana myöhemmille kirjallisille Helsingin kuvauksille. 1920- ja 1930-luvun kirjallisuus kehittää vuosisadanvaihteen kaupunkikuvan tärkeimpiä ominaisuuksia ja lisää kuvauksiin uusia temaattisia ja stilistisiä piirteitä. Ennen kaikkea kokemus kaupungista estetisoituu ja sisäistyy. Samalla Helsingissä koettu liike määräytyy yhä enemmän keskipakoisen dynamiikan mukaisesti: pääkaupungin keskustan merkitys vähenee, ja etualalle nousevat kaupungin reuna-alueet ja muut sosiaalisesti määräytyneet kaupunginosat.
Subject: kirjallisuudentutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ameel_dissertation.pdf 1.790Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record