Sulfonyyliurearesistentin pihatähtimön torjunta ja sen vaikutus ohran satoon ja laatuun

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Uusitalo, Tuomas
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507212031
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/39414
dc.description.abstract Sulfonyyliureat on suuri ja laajalti erityisesti viljantuotannossa käytetty rikkakasvintorjunta-aineryhmä. Niiden jatkuvan yksipuolisen käytön myötä rikkakasvit ovat alkaneet muodostaa resistenssiä sulfonyyliureoita vastaan. Pihatähtimö on yleinen rikkakasvi Suomessa ja sen on havaittu muodostaneen resistenssiä sulfonyyliureoita vastaan. Tämän työn tavoitteena oli tutkia, mitkä rikkakasvintorjunta-aineet soveltuvat sulfonyyliurearesistentin pihatähtimön torjuntaan sekä torjunnan ajoituksen vaikutus torjunta-aineiden pihatähtimötehoon. Lisäksi selvitettiin torjunnan vaikutus ohran satoon ja sen laatuun. Koe järjestettiin kasvukaudella 2012 Somerolla peltolohkolla, jolla oli havaittu esiintyvän sulfonyyliurearesistenttiä pihatähtimöä. Kokeessa oli 14 rikkakasvintorjunta-ainekäsittelyä, joista yksi oli sulfonyyliurea. Käsittelyt tehtiin aikaisena ja myöhäisenä ajankohtana. Käsittelyjen jälkeen pihatähtimöiden populaatiotiheyden muutos laskettiin ja niiden biomassa ja biomassan typpipitoisuus määritettiin. Lisäksi pihatähtimön peittävyys ruuduissa ja käsittelyjen teho pihatähtimöön arvioitiin visuaalisesti. Ohran sato ja sadon laatuominaisuudet määritettiin. Sulfonyyliureoihin kuuluvan Express 50 SX:n teho lohkon populaatioon oli selvästi heikompi kuin normaaliin pihatähtimöön. Starane 180 osoittautui tehokkaaksi yli 0,6 l/ha annoksella, mutta 0,3 l/ha annoksella teho ei ollut yhtä hyvä kuin 0,6 l/ha annoksella. Ariane S, K-Trio ja Primus tehosivat hyvin, yli 90 prosenttisesti, kaikilla käytetyillä annoksilla. Torjunnan ajankohta ei vaikuttanut Ariane S:n, K-Trion ja Primuksen pihatähtimötehoon. Oxitrilin teho oli odotettua heikompi. Sen teho oli kohtuullisen hyvä vain isoimmalla annoksella, mutta käsittelystä selvisi useita pihatähtimöyksilöitä. Oxitril tehosi paremmin aikaisella kuin myöhäisellä käsittelyn ajankohdalla Tulosten perusteella resistentin pihatähtimön torjuntaan soveltuvat parhaiten Starane 180, K-Trio ja Ariane S. fi
dc.description.abstract Sulfonylureas is large, widely, especially in cereal production, used herbicide group since 1980’. Continual unilateral use of sulfonylureas has resulted in development of sulfonylurea resistant weeds. Common chickweed [Stellaria media (L.) Vill.] is common weed in Finland, which is known to have developed sulfonylurea resistance. The aim of this work was to investigate herbicides to control sulfonylurea resistant chickweed as well as to optimize the timing of the weed control. Further attention paid to the effect of weed control to the barley grain yield and its quality. This study was organized as a field experiment in Somero during summer 2012 a randomized complete block design. Sulfonylurea resistant chickweed population was found from this specific field. Experiment included 14 herbicide treatments. One of the herbicides studied was sulfonylurea. Herbicides applied at early and late timing. After treatments, the number of chickweed was counted, its biomass was weighed and N content analysed. Furthermore, the coverage of chickweed and the herbicide efficacy was evaluated visually. Barley was harvested and the grain yield and its quality was analysed. Sulfonylurea Express 50 SX did not control chickweed as effectively as expected. Starane 180 was effective only when 0,6L/ha dosage was used. Ariane S, K-Trio and Primus were effective, with efficacies over 90%. Efficacies of these herbicides were not dependent of timing. Oxyril did not control chickweed as well as was assumed. Efficacy of Oxytril was better when applied at early timing. It seems that the best options to for weed management in case of sulfonylurea resistant chickweed are Starane 180, K-Trio and Ariane S. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject sulfonylurea en
dc.subject acetolactatesynhase en
dc.subject resistance en
dc.subject efficacy en
dc.subject fluroxipyr en
dc.subject florasulam en
dc.subject sulfonyyliurea fi
dc.subject asetolaktaasisyntaasi fi
dc.subject resistenssi fi
dc.subject teho fi
dc.subject fluroksipyyri fi
dc.subject florasulami fi
dc.title Sulfonyyliurearesistentin pihatähtimön torjunta ja sen vaikutus ohran satoon ja laatuun fi
dc.title.alternative Control of sulfonylurearesistant common chickweed and effect to the yield and quality of barley en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Växtproduktionsvetenskap (växtodlingslära) sv
dc.subject.discipline Plant Production Science (Crop Science) en
dc.subject.discipline Kasvintuotantotieteet (kasvinviljelytiede) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507212031

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Maisterintutkielma_UusitaloTuomas.pdf 1.200Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record