The Role of International Criminal Courts in the Formation of Customary International Law

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062901
Title: The Role of International Criminal Courts in the Formation of Customary International Law
Author: Peltonen, Aleksi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062901
http://hdl.handle.net/10138/39427
Thesis level: master's thesis
Discipline: Criminal law
Rikosoikeus
Straffrätt
Abstract: Tämä tutkielma tutkii nykyisten kansainvälisten rikostuomioistuimien roolia kansainvälisen tapaoikeuden muodostumisessa. Tutkielma käsittelee sovellettavaa lakia ja oikeuskäytäntöä entisen Jugoslavian alueen ja Ruandan sotarikostuomioistuimissa (ICTY ja ICTR), Sierra Leonen erikoistuomioistuimessa (SCSL) sekä pysyvässä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa (ICC). Tutkielma vastaa erityisesti kysymyksiin, minkälainen rooli kansainvälisellä tapaoikeudella on oikeuslähteenä edellä mainittujen tuomioistuimien oikeuskäytännössä sekä toisaalta, missä määrin nämä tuomioistuimet ovat vaikuttaneet kansainvälisen tapaoikeuden muodostumiseen. Kansainväliset rikostuomioistuimet toimivat tärkeinä tekijöinä kansainvälisen tapaoikeuden olemassaolon ja sisällön määrittäjinä. Vaikka näiden tuomioistuimien ensisijainen tehtävä on soveltaa lakia, eikä luoda sitä, niiden oikeuskäytäntö muodostaa keskeisen osan kansainvälisen tapaoikeuden muodostumisprosessia. Lainsäädäntövallan ja tuomiovallan yhdistäminen yhdeksi prosessiksi on kuitenkin omiaan tuhoamaan oikeuskäytännössä syntyneiden sääntöjen legitiimiyden. Varsinkin yksilön rikosvastuun laajentaminen lainkäyttövaiheessa tulkitsemalla rikosten tunnusmerkistöä ja määritelmiä laveasti on koettu ongelmalliseksi. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate kieltää nimenomaisesti taannehtivan lainkäytön ja rankaisemisen. Tämä näyttäisi kieltävän myös sen, että tuomioistuin voisi jälkikäteen laajentaa yksilön rikosvastuun alaa oikeuskäytännössään. Tästä huolimatta kansainvälisten rikostuomioistuimien laintulkinnat ovat olleet tässä suhteessa huomattavan innovatiivisia läpi kansainvälisen rikosoikeuden historian. Tämä työ tarkastelee erityisesti kansainvälisen tapaoikeuden muodostumisprosessia kansainvälisten rikostuomioistuimien oikeuskäytännössä. Se tutkii tapaoikeuden ja oikeudellisten ratkaisujen välistä vuorovaikutusta ja selvittää kuinka tapaoikeuden traditionaalinen ja moderni teoria suhtautuvat kansainvälisiin tuomioistuimiin tapaoikeuden muodostajina. Lopuksi työ analysoi kriittisesti kuinka nykyiset kansainväliset rikostuomioistuimet ovat identifioineet kansainvälisen tapaoikeuden sääntöjä. Tarkastelemalla oikeudellisissa ratkaisuissa käytettyjä metodeja ja argumentteja se tutkii ovatko kansainväliset rikostuomioistuimet täyttäneet laillisuusperiaatteen asettamat vaatimukset tuomiovallan käyttäjälle. Tutkielman pääargumentti on, että kansainväliset rikostuomioistuimet toimivat kansainvälisen tapaoikeuden muodostamisprosessin ytimessä ja osallistuvat tapaoikeuden kehittämiseen vahvasti. Näiden tuomioistuimien myötävaikutus kansainvälisen rikosoikeuden sisältöön on ollut korvaamaton. Kansainvälisessä rikosoikeudessa vallinnut juridinen luovuus näyttää kuitenkin vähenevän tulevaisuudessa, sillä lähes yksinomaan tapaoikeutta soveltaneet Jugoslavian ja Ruandan ad hoc tuomioistuimet ovat lopettamassa toimintansa, ja vahvasti kirjoitettuun lakiin tukeutuva ICC saa toimia suunnannäyttäjänä tulevaisuuden kansainväliselle rikosoikeudelle.This thesis examines the role that contemporary international criminal courts play in the formation of customary international law. It addresses applicable law and the case law of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and Rwanda (ICTR), the Special Court for Sierra Leone (SCSL), and the (permanent) International Criminal Court (ICC). More specifically, this thesis provides answers as to the role customary law plays as a source of applicable law in these courts and further, the role these courts play in developing the content of customary law. International criminal courts serve as important entities in discovering and interpreting existing rules of customary international law. Although these courts’ primary function is to apply existing law, not to create it, their case law forms an essential part of the formation process of customary international law. But uniting the legislative and judicial processes together diminishes the legitimacy of the resulting rules. The problem comes to the fore when international criminal courts broaden the scope of individual criminal liability by expanding the definitions of international crimes. The principle of legality –inherent to criminal law– prohibits retroactive crime creation and punishment and thus seems to prohibit courts from interpreting law expansively. However, throughout the history of international criminal law international criminal courts have been remarkably productive in their interpretations. This thesis examines the role of customary law in the practice of contemporary international criminal courts. It elaborates on the interplay between customary law and judicial decision and examines how traditional and modern approaches to custom formation deal with international courts as entities capable of forming new rules of customary law. Finally, it analyzes critically how rules of customary law have been discovered and identified in contemporary international criminal courts. By addressing the methods and arguments used in judicial reasoning it examines whether international criminal courts have fulfilled the requirements of the principle of legality in their work. The main argument of this thesis is that international criminal courts operate in the very heart of the customary law-making process. Their contribution to the corpus of international criminal law has been indispensable. However, the judicial creativity practiced by the modern international criminal courts seems to be on the decline as the ad hoc Tribunals (ICTY and ICTR) are concluding their work and the ICC begins to lead the way for the future application of international criminal law.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu.pdf 864.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record