Sitaattien tehtävät ja tekeminen kaunokirjallis-journalistisissa lehtijutuissa.

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/39455

Citation

Haapanen , L 2011 , ' Sitaattien tehtävät ja tekeminen kaunokirjallis-journalistisissa lehtijutuissa. ' , Media ja viestintä , Vuosikerta. 2011 , Nro 3 , Sivut 64-89 . < http://www.mediaviestinta.fi/arkisto/index.php/mv/article/view/630/612 >

Title: Sitaattien tehtävät ja tekeminen kaunokirjallis-journalistisissa lehtijutuissa.
Author: Haapanen, Lauri
Contributor: Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Date: 2011
Language: fin
Number of pages: 26
Belongs to series: Media ja viestintä
ISSN: 1798-3827
URI: http://hdl.handle.net/10138/39455
Abstract: Sitaatit ovat lehtijuttujen kerronnan keskeinen mutta vähän tutkittu elementti. Tässä artikkelissa etsitään vastausta siihen, mitä tehtäviä sitaateilla on. Artikkelini viitekehys on journalismintutkimuksessa, mutta analyysissa on myös narratologinen ja kielitieteellis-pragmaattinen ulottuvuutensa. Kuudesta kaunokirjallis-journalistisesta lehtijutusta koostuvalle aineistolle tehdyn narratiivisen tekstianalyysin tuloksena kaunokirjallis- journalististen lehtijuttujen sitaatit 1) luovat jutun rakenteeseen rytmiä tekstin tasolla, 2) ovat yksi juonta eteenpäin vievä kerronnan elementti, 3) kertovat tapahtumien fyysisestä ja/tai sosiaalisesta ympäristöstä, 4) luovat uskottavuutta sille, että johtoilmauksen identifioima henkilö on sanonut sanatarkasti referoidulla tavalla, 5) välittävät ensikäden tietoa referoitavan henkilön kokemuksista ja hänen ainutlaatuisesta tavastaan käyttää kieltä ja 6) luonnehtivat puhujaa, mikä tapahtuu paitsi sen kautta, mitä sanotaan, ennen kaikkea sillä, miten sanotaan. Tehtävät eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan jokaisessa sitaatissa on potentiaali näiden kaikkien tehtävien ilmentämiseen. Artikkelin alatutkimuskysymyksenä kartoitetaan ammattikirjallisuuden ja teemahaastattelujen avulla muokkausprosessista vallitsevia käsityksiä siitä, miten puhetta tulisi kirjallisiksi sitaateiksi muokata. Yleinen tapa näyttää olevan, että puhutun kielen piirteitä karsitaan, tekstin sidoksisuutta täsmennetään ja eri tilanteissa saatuja lausuntoja yhdistetään – kunhan sitaattien autenttinen konteksti ja kronologia säilyy suhteessa juttuun (mahdollisesti) kirjoitettuun lokaatioon. Lopuksi suhteutetaan sitaattien tehtäviä ja tekemistä – erityisesti niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä – ajankohtaiseen keskusteluun journalismin taloudellisesta ja sisällöllisestä murroksesta.
Subject: 518 Media- ja viestintätieteet
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Haapanen_2011_Media_et_viestint_orig_pdf.pdf 197.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record