Näytteenoton vertailukoe 14/2012. Maaperän haihtuvat öljyhiilivedyt

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/39506

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_21_2013.pdf 3.007Mb PDF View/Open
Title: Näytteenoton vertailukoe 14/2012. Maaperän haihtuvat öljyhiilivedyt
Author: Björklöf, Katarina; Nikunen, Seppo; Westerholm, Henrik; Kähkölä, Tero; Vepsäläinen, Milja; Nuutinen, Jari; Leivuori, Mirja; Pyy, Outi
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013-05-30
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 21/2013
ISBN: 978-952-11-4192-8
ISSN: 1796-1726
URI: http://hdl.handle.net/10138/39506
Abstract: Näytteenottokäytännöt vaikuttavat tuloksen luotettavuuteen ja ovat siksi tärkeä osa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia. Tämän vertailun tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon haihtuvien öljyhiilivetyjen analyysitulokset (VOC) ovat riippuvaisia näytteenoton käytännöistä sekä, mitkä ovat tärkeimmät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteenotossa huomioitavat asiat. Vertailussa arvioitiin myös kenttämittarien (PID) käyttöä ja niiden tulosten luotettavuutta. Vertailu toteutettiin haihtuvilla öljyhiilivedyillä pilaantuneessa kohteessa, jossa vertailuun osallistujat suorittivat kenttänäytteenoton omalla vuorollaan. Osallistujien kenttämittarituloksia verrattiin referenssimittarin tuloksiin sekä osallistujien keräämät maanäytteet toimitettiin analysoitavaksi samaan laboratorioon. Vertailukokeeseen osallistui kahdeksan osallistujaa ja heidän toimintaa kentällä arvioitiin sekä annettiin suosituksia näytteenoton laadun parantamiseksi. Vaikka osallistujien kenttätoiminta pääosin oli hyvä, tulisi edelleen kiinnittää enemmän huomiota haihtuvien yhdisteiden haihtumisen ehkäisemiseen näytteenoton ja käsittelyn yhteydessä sekä työsuojelussa. Henkilösuojaimiksi tarkoitettuja kaasuhälyttimiä ei suositella käytettäväksi kenttämittarina maanäytteiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden määrittämisessä. Vertailun tuloksien perusteella ei saatu selvää näyttöä siitä, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteiden kestävöinti kentällä verrattuna näytteiden kestävöintiin laboratoriossa vaikuttaisi näytepitoisuuksiin. Haihtuvien yhdisteiden saannoissa ei myöskään havaittu näytteenottimesta johtuvia systemaattisia eroja.
Subject: pätevyyskoe
Subject (ysa): laboratoriot
laboratoriotutkimus
pätevyys
luotettavuus
maaperä
näytteenotto
hiilivedyt


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record