Näytteenoton vertailukoe 14/2012. Maaperän haihtuvat öljyhiilivedyt

Show simple item record

dc.contributor.author Björklöf, Katarina
dc.contributor.author Nikunen, Seppo
dc.contributor.author Westerholm, Henrik
dc.contributor.author Kähkölä, Tero
dc.contributor.author Vepsäläinen, Milja
dc.contributor.author Nuutinen, Jari
dc.contributor.author Leivuori, Mirja
dc.contributor.author Pyy, Outi
dc.date.accessioned 2013-05-30T09:38:19Z
dc.date.available 2013-05-30T09:38:19Z
dc.date.issued 2013-05-30
dc.identifier.isbn 978-952-11-4192-8
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/39506
dc.description.abstract Näytteenottokäytännöt vaikuttavat tuloksen luotettavuuteen ja ovat siksi tärkeä osa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia. Tämän vertailun tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon haihtuvien öljyhiilivetyjen analyysitulokset (VOC) ovat riippuvaisia näytteenoton käytännöistä sekä, mitkä ovat tärkeimmät haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteenotossa huomioitavat asiat. Vertailussa arvioitiin myös kenttämittarien (PID) käyttöä ja niiden tulosten luotettavuutta. Vertailu toteutettiin haihtuvilla öljyhiilivedyillä pilaantuneessa kohteessa, jossa vertailuun osallistujat suorittivat kenttänäytteenoton omalla vuorollaan. Osallistujien kenttämittarituloksia verrattiin referenssimittarin tuloksiin sekä osallistujien keräämät maanäytteet toimitettiin analysoitavaksi samaan laboratorioon. Vertailukokeeseen osallistui kahdeksan osallistujaa ja heidän toimintaa kentällä arvioitiin sekä annettiin suosituksia näytteenoton laadun parantamiseksi. Vaikka osallistujien kenttätoiminta pääosin oli hyvä, tulisi edelleen kiinnittää enemmän huomiota haihtuvien yhdisteiden haihtumisen ehkäisemiseen näytteenoton ja käsittelyn yhteydessä sekä työsuojelussa. Henkilösuojaimiksi tarkoitettuja kaasuhälyttimiä ei suositella käytettäväksi kenttämittarina maanäytteiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden määrittämisessä. Vertailun tuloksien perusteella ei saatu selvää näyttöä siitä, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteiden kestävöinti kentällä verrattuna näytteiden kestävöintiin laboratoriossa vaikuttaisi näytepitoisuuksiin. Haihtuvien yhdisteiden saannoissa ei myöskään havaittu näytteenottimesta johtuvia systemaattisia eroja. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 21/2013 fi
dc.subject pätevyyskoe
dc.title Näytteenoton vertailukoe 14/2012. Maaperän haihtuvat öljyhiilivedyt fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa laboratoriot fi
dc.subject.ysa laboratoriotutkimus fi
dc.subject.ysa pätevyys fi
dc.subject.ysa luotettavuus
dc.subject.ysa maaperä
dc.subject.ysa näytteenotto
dc.subject.ysa hiilivedyt

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_21_2013.pdf 3.007Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record