At Home With Entertainment : Changing uses, places and meanings of digital entertainment in family leisure

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272365
Title: At Home With Entertainment : Changing uses, places and meanings of digital entertainment in family leisure
Author: Tiilikainen, Sanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272365
http://hdl.handle.net/10138/39510
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: This study describes how the families studied use and domesticate digital entertainment technologies and services at home as a part of their practices. Data were collected using fieldwork and analyzed using grounded theory. A total of eight families with children were visited, for one weekday afternoon each. During the visits, each family member was interviewed and their use of entertainment was observed and photographed. Family members also completed some assignments. Motivations for use and relevant technological development factors found were classified into key categories, and relationships between these were recognized to form theory on family digital entertainment use at home. The theory is presented as a flowchart and a narrative. The results are integrated with sociological theories and research on domestication and practices. The results of this theoretical integration are presented as a second flowchart model and a narrative. The findings are also compared with user acceptance models from other disciplines. The research question of this study is: 'How do families with children use digital entertainment at home?' The main results are that families with children use digital entertainment at home in a socially conditioned way and as a part of their everyday practices. Family members have to take others living in the same household into account when making choices. Recent developmental advances in entertainment technology (ease of use and personalization) enable new ways of using entertainment at home, encouraging the social and practical aspects of digital entertainment. Uses, places and meanings of entertainment at home are evolving. Digital entertainment technologies are becoming a part of a technology mediated lifestyle. New and traditional forms of entertainment are used side by side at home and in many creative ways. The studied families are spending quality time together in two ways: in 'Traditional quality time' everybody focuses on the same entertainment and in 'Personalized quality time' everybody is using their entertainment device of choice in a shared space while commenting on the content. Entertainment that fits into the practices of a family is called 'part of our life' and its use is actively encouraged. Forms of entertainment that do not fit the practices of a family are rejected.Tutkimuksen aiheena on lapsiperheiden digitaalisten viihdelaitteiden ja -palvelujen käyttö kotona osana arjen käytäntöjä. Tutkimuksessa kuvataan kuinka viihdelaitteet ja -palvelut löytävät paikkansa tutkittujen perheiden arjessa ja vaikuttavat yhdessäolon tapoihin ja odotuksiin. Työssä kerrotaan myös, millaiset laitteet ja palvelut pääsevät osaksi perheen arkea ja millaiset hylätään, sekä millaisia odotuksia ja käyttötarpeita perheillä on viihteen osalta juuri nyt. Työn empiirinen aineisto koostuu 8 lapsiperheen tarkkailusta ja haastattelusta heidän kotonaan (muistiinpanoja, valokuvia, videoita, pohjapiirroksia) sekä perheenjäsenten piirtämistä Lifeline-käyristä. Aineiston analyysi pohjautuu sovelletusti grounded theorylle, jonka avulla aineistosta on muodostettu teoria lapsiperheiden digitaalisen viihteen käytöstä kotona. Muodostettu teoria on integroitu valittuihin domestikaatio- ja käytäntöteorioihin. Työn tutkimuskysymys on: 'Kuinka lapsiperheet käyttävät digitaalista viihdettä kotona?' Keskeinen tulos on, että lapsiperheen arjen kiireet ja tarve ottaa muut samassa taloudessa asuvat huomioon vaikuttavat viihdevalintoihin niin vanhemmilla kuin lapsillakin: perheenjäsenet voivat vain harvoin käyttää viihdettä täysin omien toiveidensa mukaisesti. Digitaalisen viihdeteknologian kehitys (erityisesti laitteiden helppokäyttöisyys ja personoitavuus) vaikuttaa sekä sen käyttöön että käyttäjien arkeen kotona. Tutkitut käyttävät digitaalista viihdeteknologiaa monilla luovilla tavoilla kiireisen arkensa helpottamiseen. Tämän seurauksena perheiden tavat olla yhdessä muuttuvat, viihdelaitteet ja -palvelut saavat uusia merkityksiä, ja kodin esineet ja tilat järjestyvät uudelleen. Digitaalinen viihde on sulautumassa arjen osaksi. Sen sisältöjä yhdistetään arjen rutiineihin ja sosiaalisiin kohtaamisiin. Tämän seurauksena mm. kotityöt ovat tutkituilla viihteellistymässä, ja niiden merkitys puheessa muuttumassa velvollisuudesta elämäntapavalinnoiksi. Vanhat ja uudet viihteen muodot elävät perheissä joko rinnakkain tai korvaavat toisiaan. Virtuaaliset viihteen muodot mielletään usein tasa-arvoisiksi perinteisten vapaa-ajan viettoon liittyvien esineiden kanssa. Digitaaliset viihdeteknologiat ovat löytämässä tiensä hyväksytyksi osaksi perheen yhteistä laatuaikaa. Uusien laitteiden käyttöönottoon tyypillisesti kuuluvat rajoitukset käyttöaikojen, -paikkojen ja -tilanteiden suhteen ovat katoamassa tiettyjen viihdelaitteiden osalta. Perheet kertovat viettävänsä laatuaikaa yhdessä kahdella tavalla: 'perinteinen laatuaika' tarkoittaa perheiden mukaan sitä, että kaikki keskittyvät samaan viihdesisältöön, kun taas 'personoidussa laatuajassa' jokainen käyttää omaa viihdelaitettaan yhteisessä tilassa ja jakaa sisältöjä muiden kanssa. Mikäli teknologia sopii perheen rutiineihin, sen käyttö koetaan osaksi 'meidän elämää', eli elämän laatua lisääväksi itsensä toteuttamiseksi. Rutiineihin sopimattomat teknologiat hylätään parin kokeilun jälkeen, eikä niiden käytön opettelua koeta mielekkääksi.
Subject: grounded theory
digital entertainment
families
leisure
viihde-elektroniikka
viihde -- käyttö
lapsiperheet
vapaa-aika


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tiilikainen At Home With Entertainment.pdf 1.092Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record