Suomen puutteellisesti tunnetut maksasammalsuvut: siiransammalet Nardia,rahtusammalet Cephaloziella ja pihtisammalet Cephalozia

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/39579

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_7_2013.pdf 10.40Mb PDF View/Open
Title: Suomen puutteellisesti tunnetut maksasammalsuvut: siiransammalet Nardia,rahtusammalet Cephaloziella ja pihtisammalet Cephalozia
Author: Ryömä, Riitta; Oldén, Anna; He, Xiaolan; Laaka-Lindberg, Sanna
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2013-06-03
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 7/2013
ISBN: 978-952-11-4169-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/39579
Abstract: Tämä julkaisu on tuotettu osana Ympäristöministeriön rahoittamaa PUTTE-tutkimusohjelmaa (Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma), josta saimme kaudella 2009-2011 3-vuotisen rahoituksen eräiden puutteellisesti tunnettujen maksasammalten levinneisyyden ja taksonomian nykytilanteen selvittämistä varten. Tutkimusohjelma on osa Etelä-Suomen metsien suojeluohjelmaa (METSO), jonka tavoitteena on lisätä metsälajiston ja metsäisten luontotyyppien suojeluastetta Etelä-Suomessa mm. vahvistamalla lajintuntemuksen tietopohjaa. Julkaisun tavoite on helpottaa pienten, vaikeasti havaittavien ja määritettävien maksasammallajien tunnistamista ja parantaa sukujen siiransammalet Nardia, rahtusammalet Cephaloziella ja pihtisammalet Cephalozia lajintuntemusta. Sukujen lajeista monet kasvavat esimerkiksi lahopuulla. Julkaisussa esitetään näiden sukujen ajantasaiset, suomenkieliset määrityskaavat. Sukuihin liittyy runsaasti taksonomista epäselvyyttä lajitasolla sekä puutteellisia levinneisyystietoja. Tässä esitettävät määrityskaavat koostettiin kirjallisuuden ja omien havaintojemme pohjalta. Lisäksi taustamateriaalina käytettiin Suomen luonnontieteellisten kokoelmien aineistoja. Suomen alueella esiintyvästä muuntelusta saatiin näin kattava aineisto, mikä parantaa kaavojen käytettävyyttä. Suvuista on julkaisussa esitetty kuvaukset, määrityskaavat sekä tarkemmat lajikuvaukset. Kustakin lajista on pyritty esittämään sekä valokuva että piirroskuvat versosta (habitus), lehdestä ja solukosta. Julkaisuun on laadittu piirroskuvat myös muista määrityksen kannalta olennaisista morfologisista yksityiskohdista. Julkaisussa annetaan myös ohjeet sammalnäytteiden keräämistä ja käsittelyä varten. Määrityskaavoista ja julkaisusta tehtiin mahdollisimman selkeät ja helppolukuiset, ja ne soveltuvat niin ammattilais- kuin harrastajakäyttöönkin. Tärkeänä tavoitteenamme on lisätä sammaliin kohdistuvaa mielenkiintoa ja madaltaa kynnystä niihin perehtymisessä. Hankkeemme paljasti myös lisää sukujen taksonomiaan liittyviä tutkimustarpeita.
Subject (ysa): sammalet
maksasammalet
siiransammalet
rahtusammalet
pihtisammalet
määritys
lajinmääritys
itiökasvit


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record