Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailutukimus

Show simple item record

dc.contributor.author Pitkälä, K
dc.contributor.author Savikko, N
dc.contributor.author Pöysti, M
dc.contributor.author Laakkonen, M-L
dc.contributor.author Kautiainen, H
dc.contributor.author Strandberg, T
dc.contributor.author Tilvis, R
dc.coverage.spatial Helsinki
dc.date.accessioned 2013-06-03T12:29:51Z
dc.date.available 2013-06-03T12:29:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-951-669-910-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/39607
dc.description 170 s. + 23 s. liitteitä fi
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää satunnaistetulla,kontrolloidulla asetelmalla liikunnallisen harjoittelun vaikuttavuutta kotona asuvien, Alzheimerin tautia sairastavien toimintakyvyn eri ulottuvuuksiin, heidän omaishoitajiensa elämänlaatuun sekä molempien palveluiden käyttöön ja niiden kustannuksiin vuosina 2008–2011. Tutkimukseen osallistui 210 pariskuntaa, joista toinen puoliso oli muistisairaan omaishoitaja. Pariskunnat randomoitiin kolmeen yhtä suureen ryhmään: 1) ryhmäkuntoutusryhmään (liikuntaharjoittelua neljä tuntia kaksi kertaa viikossa päiväkeskuksessa vuoden ajan), 2) kotikuntoutusryhmään (tunti kaksi kertaa viikossa kotona vuoden ajan fysioterapeutin ohjauksessa) ja 3) vertailuryhmään (tavallinen kunnallinen hoito). Tutkimushoitajan haastattelut tehtiin lähtötilanteessa sekä 3:n, 6:n, 12:n ja 24 kuukauden kohdalla. Päätulosmuuttujat olivat muistisairaan ihmisen toimintakyky (mitattiin FIM-toimintakykymittarilla) sekä liikuntakyky (mitattiin Guralnikin liikuntakyky- ja tasapainotesteillä = SPPB). Kotona annetulla räätälöidyllä kuntoutuksella voidaan hidastaa muistisairaiden fyysisen toimintakyvyn (mitattu FIM-mittarilla) heikkenemistä merkitsevästi. Liikuntatesteissä (SPPB) ei ollut eroja ryhmien välillä. Myös kognitiossa näkyi myönteinen muutos toiminnanohjauksen osalta kellotestillä mitattuna kotikuntoutusryhmässä. Ryhmäkuntoutuksessa palveluiden kokonaiskustannusten säästöt olivat merkittävät, joskaan muutokset toimintakyvyssä eivät saavuttaneet tilastollista merkitsevyyttä. Omaisten elämänlaadussa tai muissa mittareissa ei ollut merkitseviä eroja interventioryhmien ja vertailuryhmien välillä. Kaatumiset vähenivät molemmissa interventioryhmissä. Kuolemanvaara näytti pienentyneen kotikuntoutusryhmässä. Tutkimuksessa luotiin kuntoutusmalli, joka parantaa Alzheimerin tautia sairastavien toimintakykyä lisäämättä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannuksia. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Kela
dc.relation.isversionof 978-951-669-909-0 (nid.)
dc.subject muistisairaudet fi
dc.subject Alzheimerin tauti fi
dc.subject kuntoutus fi
dc.subject ryhmäkuntoutus fi
dc.subject vaikuttavuus fi
dc.subject liikunta fi
dc.subject liikuntakyky fi
dc.subject toimintakyky fi
dc.subject kognitio fi
dc.subject omaishoitajat fi
dc.subject elämänlaatu fi
dc.subject terveyspalvelut fi
dc.subject kustannukset fi
dc.title Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailutukimus fi
dc.type Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia fi
dc.description.hinta 15,00 euroa
dc.relation.issn 1238-5050

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tutkimuksia125.pdf 1.143Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record