Walking through the Mountain Landscape : Cultural Encounters, Spatial Knowledge and Placed Memories of Guides on Mount Kenya

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272476
Title: Walking through the Mountain Landscape : Cultural Encounters, Spatial Knowledge and Placed Memories of Guides on Mount Kenya
Author: Kalliola, Ilona
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2013
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272476
http://hdl.handle.net/10138/39642
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social and Cultural Anthropology
Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Social- och kulturantropologi
Abstract: The thesis is about the landscape ideas of mountain guides on Mount Kenya in central Kenya. The aim of the thesis is to understand how the guides who walk the mountain for a living experience the landscape. The thesis explores theories of landscape as a view, as a way of seeing and phenomenological theories of experiencing landscape. These different perspectives shed light on how the mountain has been conceptualized at different times and by different groups, which all affect the ideas of the guides. The thesis also describes the occupational culture of the guides and trekking on Mount Kenya in detail. Walking as a way of experiencing the landscape is examined theoretically and through ethnographic material. The ethnographic material was gathered during a three-month fieldwork period from May to July 2010 in Kenya. The fieldwork included interviews with mountain guides and participant observation on two treks to the mountain. A phenomenological approach is used in analysing guides’ practices of moving in the landscape. The guides’ landscape ideas are affected by traditional Gikuyu ideas of Mount Kenya, western cultural ideas of climbing and the landscape, as well as their own experiences of moving in the landscape. The Gikuyu ethnic group traditionally saw Mount Kenya as a sacred landscape feature, but it was not traditionally climbed by them. The western appreciation of walking in the landscape and mountaineering has a cultural history that explorers and settlers brought with them, as they named places, formed trails and made maps of the mountain. Western landscape ideas also affected the formation of the national park. In mountaineering, the journey is often as important as arriving. Sacredness on Mount Kenya is today most relevant in the idea of pilgrimage that many tourists have, of a journey in search of transformation. The guides walk and carry for a living and perceive the landscape through constant movement. They have learned to know the routes and landscape in detail. Stories and memories of events on the mountain are tied to the landscape and shared among those who know the mountain. For a guide, Mount Kenya is often sentimentally significant. The mountain is able to encompass varying landscape ideas and the experience of climbing is not the same for everyone.Tutkielma käsittelee Mount Kenian vuoristo-oppaiden maisemakäsityksiä. Tutkielman päämäärä on ymmärtää miten oppaat, jotka kävelevät vuorella työkseen, kokevat maiseman. Tutkielma käsittelee teorioita maisemasta nähtynä, näkemisen tapana ja fenomenologisia teorioita maiseman kokemisesta. Nämä eri näkökulmat avaavat miten vuori on hahmotettu eri aikoina ja eri ryhmien toimesta. Nämä näkemykset yhdistyvät myös oppaiden maisemakäsityksissä. Tutkielma käsittelee myös oppaiden ammatillista kulttuuria ja kuvailee yksityiskohtaisesti vaeltamista Mount Kenialla. Kävelemistä maiseman kokemisen tapana tutkitaan teoreettisesti ja etnografisen aineiston kautta. Etnografinen aineisto kerättiin Keniassa kolmen kuukauden kenttätyöjakson aikana vuoden 2010 toukokuusta heinäkuuhun. Kenttätyö koostui vuoristo-oppaiden haastatteluista ja osallistuvasta havainnoinnista kahdella vaelluksella itse vuorella. Tutkielmassa oppaiden maisemassa liikkumisen tapoja analysoidaan fenomenologisen lähestymistavan kautta. Oppaiden maisemakäsityksiin vaikuttavat perinteiset kikuju-heimon käsitykset vuoresta, länsimaiset ajatukset kiipeämisestä ja maisemasta, sekä heidän omat kokemuksensa maisemassa liikkumisesta. Perinteisesti Kikujujen etninen ryhmä on pitänyt Mount Keniaa pyhänä maiseman osana, mutta sille ei ole perinteisesti kiivetty. Maisemassa kävelemisen arvostamisella ja vuorikiipeilyllä on länsimainen kulttuurinen historia ja tutkimusretkeilijät ja siirtomaa-aika toivat nämä mukanaan alueelle, samalla kun vuoren paikat nimettiin, polut luotiin ja kartat piirrettiin. Länsimaiset maisema-ajatukset vaikuttivat myös luonnonpuiston muodostamiseen. Vuoristokiipeilyssä matka on usein yhtä tärkeä kuin perillepääsy. Mount Kenialla pyhyyden ajatus liittyy nykyään lähinnä ajatukseen pyhiinvaelluksesta, joka monella turistilla on hakiessaan matkalla sisäistä muutosta. Oppaat kävelevät ja kantavat työkseen ja havaitsevat maiseman jatkuvan liikkeen kautta. He ovat oppineet tuntemaan reitit ja maiseman yksityiskohtaisesti. Tarinat ja muistot tapahtumista vuorella ovat sidoksissa maisemaan ja niitä jaetaan niiden kesken, jotka tuntevat vuoren. Oppaille Mount Kenia on myös tunteellisesti merkittävä. Mount Kenia sisällyttää itseensä monenlaisia maisema-ajatuksia, eikä kiipeämisen kokemus ole kaikille sama.
Subject: merkitys
perinnemaisema
kävely
vuoret
vaellus
Kenia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU FINAL 6.5.13.pdf 2.512Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record