Haitallisten orgaanisten yhdisteiden esiintyminen yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla ja kaatopaikoilla

Show simple item record

dc.contributor.author Mehtonen, Jukka
dc.contributor.author Mannio, Jaakko
dc.contributor.author Kalevi, Kirsti
dc.contributor.author Huhtala, Sami
dc.contributor.author Nuutinen, Jari
dc.contributor.author Perkola, Noora
dc.contributor.author Sainio, Pirjo
dc.contributor.author Pihlajamäki, Jenna
dc.contributor.author Kasurinen, Ville
dc.contributor.author Koponen, Jani
dc.contributor.author Paukku, Raija
dc.contributor.author Rantakokko, Panu
dc.date.accessioned 2013-06-10T08:29:58Z
dc.date.available 2013-06-10T08:29:58Z
dc.date.issued 2013-06-10
dc.identifier.isbn 978-952-11-4117-1
dc.identifier.issn 1796-1726
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/39860
dc.description.abstract Kemikaalien riskinhallinnan tavoitteena on tunnistaa markkinoilla olevista tuhansista kemikaaleista ennakolta sellaiset aineet, jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristössä, sekä varmistaa, että niiden käyttö on riskitöntä. Haitallisten aineiden riskinhallinnan ongelmana ovat puutteelliset tiedot aineiden ominaisuuksista, käytöstä, päästöistä sekä esiintymisestä ympäristössä. Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman yhtenä tavoitteena on parantaa tätä tietopohjaa. Kartoituksella saatiin tietoa yhdyskuntajäteveden ja -lietteen sekä kaatopaikkojen suotoveden sisältämistä kemikaaleista. Kartoitus painottui POP-yhdisteisiin ja vaarallisten aineiden asetuksen mukaisiin haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin. Useita tutkittuja aineita päätyy vesiympäristöön puhdistetun yhdyskuntajäteveden kautta, mutta vielä useampia aineita kaatopaikkojen suotoveden kautta. Lisäksi monia aineita löytyy puhdistamolietteestä. Johtopäätösten tekemistä vaikeuttaa suomalaisen mitatun pitoisuustiedon vähäisyys ja huono vertailukelpoisuus johtuen mm. erilaisista analyysimenetelmistä ja määritysrajoista, mitatuista isomeereistä tai siitä, että tulokset on raportoitu liian yleisellä tasolla. Vaarallisten aineiden riskinhallinnassa pyritään pintaveden ympäristönlaatunormien alittumisen lisäksi siihen, että niiden päästöt ympäristöön loppuvat ja niitä ei löydetä ympäristöstä. Vastaavasti haitallisten aineiden riskinhallinnassa tavoitteena on pintaveden ympäristönlaatunormien alittumisen lisäksi se, että niiden päästöt vesiympäristöön vähentyvät. Tämä selvitys on edistänyt kansallisen kemikaaliohjelman altistumiseen liittyviä toimenpiteitä. Seuraava vaihe toimenpiteiden toteuttamisessa on päästömäärien arviointi koko Suomen tasolla yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta ja kaatopaikoilta. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Suomen ympäristökeskus fi
dc.relation.ispartofseries Suomen ympäristökeskuksen raportteja 29/2012 fi
dc.title Haitallisten orgaanisten yhdisteiden esiintyminen yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilla ja kaatopaikoilla fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.ysa jätevesi
dc.subject.ysa jätevesiliete
dc.subject.ysa suotovesi
dc.subject.ysa haitalliset aineet
dc.subject.ysa orgaaniset yhdisteet
dc.subject.ysa kemikaalit
dc.subject.ysa jätevedenpuhdistamot
dc.subject.ysa kaatopaikat

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SYKEra_29_2012.pdf 2.809Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record